500 mill kr til kollektivtrafikken i budsjettforliket

Som kjent kom ikke omstillingsmidlene som kollektivbransjen hadde bedt om i regjeringspartienes forslag til statsbudsjett, derfor er det veldig bra at dagens enighet mellom regjeringspartiene og SV utløste kompensasjonsmidler til kollektivtrafikken.

Utfordringen er nå at koronapandemien igjen er i ferd med å lamme både kollektivtrafikken og hele samfunnet. For bare et par uker siden, på Kollektivkonferansen 18. november, så vår bransje fram mot at samfunnet skulle åpnes og hvordan vi kunne bevege oss inn i «Den nye normalen». Dette var også årsaken til at Kollektivtrafikkforeningen sammen med flere andre i høst ba regjeringen og Stortinget om en omstillingspakke for et halvt år.

Sammen med de 900 mill kr som tidligere var foreslått til fylkeskommunene i rammen, så det lenge ut til at 500 mill kr spesielt beregnet på kollektivtrafikk, ville bidra til nødvendig omstilling i første halvår 2022.

Med alt som har skjedd de siste to ukene, med økte smittetall, nye mutasjoner, regionale tiltak og mange som etterspør nasjonale tiltak, ser bransjen at kollektivtrafikken igjen går en krevende tid i møte. Slik det ser ut i dag kan det derfor bli behov for å be om nye kompensasjonsmidler utover i 2022, for å sikre kollektivtrafikken som samfunnskritisk og helt nødvendig tjeneste.

På vegne av bransjen er Kollektivtrafikkforeningen glad for at det kommer midler i Statsbudsjettet for 2022. Men vi må være så ærlige å si at dette ikke lenger er omstillingsmidler som planlagt, men høyst nødvendige kompensasjonsmidler. Helt avhengig av hvordan pandemien nå utvikler seg, så må vi kanskje komme tilbake og be om mer midler i revidert nasjonalbudsjett eller i eventuelle koronapakker utover året.

 

 

Les også: