Markedsoversikt for båt og ferje 2021!

Vi har publisert oppdatert informasjon om kontraktene i båt- og ferje-Norge!

Det er drøyt 200 båt- og ferjesamband i offentlig regi i Norge. Nesten alle driftes av private operatører – på kontrakt med fylker, Statens Vegvesen eller kommuner.

I vår markedsoversikt finner du alle disse kontraktene, inkludert løpetid og hvem som er oppdragsgiver og operatør.

Bedre oversikt over hvilke kontrakter som finnes i markedet, og hvilke som snart skal på anbud gjør det lettere å planlegge for både oppdragsgiver og tilbyder – og bidrar dermed til å styrke konkurransen i markedet.

Den oppdaterte oversikten finner du her

Les også:


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje