Arendalsuka 2023: Sjåfør- og trafikksikkerhet

Bli med med på arrangementet, «Sjåfør- og trafikksikkerhet» under Arendalsuka 2023.

Delta digitalt fra der DU er eller i Arendal, torsdag 17. august fra kl. 08.30 til 09.30.

Arendalsuka 2023: Sjåfør- og trafikksikkerhet

Arrangementet streames her 17. august kl. 08.30 – 09.30:

 

 

Arrangører: Kollektivtrafikkforeningen, Ruter, NHO Transport, Fellesforbundet og Fagforbundet

 

Tid: Torsdag 17. august kl. 08.30 – 09.30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen

Program:

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken er førende for transportpolitikken og trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Den omfatter alle trafikanter i vårt langstrakte land. Dessverre har det vært flere tragiske møteulykker hvor bussjåfører har omkommet på jobb i de siste årene.

Hva er gjort og hva mer kan gjøres for å forebygge slike ulykker? Hvordan kan trafikksikkerheten styrkes for alle trafikantgrupper? Det blir faglige vurderinger, perspektiver fra bransjen og politisk debatt om hvordan nullvisjonen kan nås.

Medvirkende:

  • Tor-Olav Nævestad, TØI
  • Snorre Lægran, Ruter
  • Jofri Lunde, NHO Transport
  • Dag-Einar Sivertsen, Fellesforbundet
  • Tom Kalsås, statssekretær (Ap)

Møteleder: Eirik Norman Hansen

NB! Justeringer i program og medvirkende vil komme når arrangementet nærmer seg.

Vel møtt!

Les også: