Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller

I dag presenterer vi Vestfold og Telemarks nye konsept for fleksible prismodeller – «Best Pris».

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller

Månedskort eller enkeltbillett? Eller kanskje en ukesbillett denne gangen? Hva er det som lønner seg? Vil jeg reise nok de neste ukene til at en periodebillett kan forsvares? Dette er spørsmål vi alle vel har stilt oss. Og i enda større grad de siste par pandemiårene, enn i tiden før.

Med pandemi og mer hjemmekontor har både etterspørselen etter nye og mer fleksible prismodeller steget, og behovet for å tenke nytt blant kollektivselskapene økt. Samtidig gir ny teknologi og digitale billettløsninger nye muligheter som for bare noen få år siden var utelukket. Både Vy, Ruter og Kolumbus er blant dem som for tiden tester nye billettyper, inkludert varianter av «capping».

Konseptet «capping»

Men hva er egentlig «capping», lurer du kanskje på? Kort fortalt handler det om at man i utgangspunktet kjøper enkeltbilletter, men at i det øyeblikk man har kjøpt enkeltbilletter tilsvarende prisen av en periodebillett, automatisk blir «oppgradert» til dette, og får reise gratis resten av perioden. Et alternativ som likner på «capping» er å gi stadig større rabatt for hver nye billett man kjøper i måneden.

Uansett valg av konsept er tanken å gi et tilbud til de som reiser ganske ofte, men ikke nok til at månedskort alltid lønner seg. Som kunde slipper man å spekulere i hva som lønner seg, og man vil trolig få et mer dynamisk transportsystem.

Få best pris til enhver tid

Blant dem som skal lansere et prøveprosjekt med «capping», er Vestfold og Telemark. De lanserer i høst en ny app med konseptet «BestPris».  BestPris-konseptet? Ja, det er rett og slett som navnet tilsier: den reisende skal få «best pris».

– Over tid, og da særlig gjennom og etter pandemien, har vi opplevd at kundene stadig oftere etterspør mer fleksible produkter. Og vi er selvsagt opptatt av å etter beste evne etterleve de ønskene. Flere kunder sier det er vanskelig å vite hva som lønner seg å velge av produkter nå, siden hverdagen for mange er endret med blant annet mer hjemmekontor. Denne utfordringen løser vi med BestPris. Kundene trenger kun å kjøpe enkeltbillett for hver reise og så vil appen sikre at kunden ikke betaler mer enn hva periodebillett koster, og vil i tillegg få en bonusbillett for gjenstående tid som vil oppmuntre til å velge bussen også ved neste reise.

Det forteller Christel Reinertsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun er en del av Team marked og utvikling i seksjon Kollektiv og mobilitet, en jobb hun har hatt siden sammenslåingen av fylkeskommunene i 2020. Før det jobbet hun seks år i Vestfold Kollektivtrafikk, og har også fem år bak seg i Norsk Reiseinformasjon, hvor hun arbeidet med blant annet innhenting av rutedata og produksjon av rutetabeller. Her var hun blant annet med på å gi ut de siste par fysiske utgavene av Rutebok for Norge. Christel kan dermed sies å ha lang erfaring innen kollektivbransjen, og har også flere år bak seg i det private næringslivet med blant annet markedsføring.

Lavthengende frukter

Vestfold og Telemark var tidlig ute med å lansere et mer fleksibelt produkt til kundene og har hatt suksess med konseptet «Flex 30/30» som ble rullet ut i desember 2021, kan Reinertsen meddele. Kunden forhåndskjøper 30 turer på sitt reisekort som må benyttes i løpet av en 30-dagers periode.

– Flex 30/30 har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på så det fortsetter vi å teste ut, parallelt som vi utvikler «Best pris». Vi ruller også ut varianten «15/30» nå i august – med 15 i stedet for 30 turer – for de som ikke reiser fullt så mye.

Reinertsen forteller at Fleks 30/30 for dem har vært en lavthengende frukt som har krevd lite både administrasjon og teknologiutvikling, og at det er et godt eksempel på hvor viktig det er at bransjen bare prøver seg frem med nye produkter, og at de i jakten på nye og bedre tjenester, sørger for i det minste å plukke lavthengende frukter. Særlig er dette viktig når store deler av både budsjett og ressurser er bindet opp til drift, og det dermed blir få som jobber med innovasjon og utvikling.

– Vi har en god kultur for bare å «kjøre på», og det er rom for å prøve og feile. Det tror jeg er viktig i slike prosesser!

BestPris

Men nå er det altså «capping» som gjelder, og her har Vestfold og Telemark et tett samarbeid med Entur i utviklingen av BestPris-motoren, og med Fara i utvikling av appen. Sammen med sistnevnte fikk man tidlig i prosessen FOU-midler til å gjennomføre et forskningsprosjekt, og man utviklet en pilot med svært gode tilbakemeldinger. Etter dette stoppet prosessen opp, inntil nye midler ble tilført blant annet gjennom Bypakke Grenland.

Illustrasjon av hvordan appen vil se ut.

– Disse midlene har gitt oss muligheten til å utvikle konseptet videre. Vi starter med en pilot i Grenland i høst, og satser på å lansere i flere områder ganske raskt. Det blir spennende å se både hvordan teknologien fungerer i praksis, og hvordan det blir mottatt av kundene våre.

Og nettopp kundene, er Reinertsen opptatt av:

– Det er jo dem vi er til for, og vi er helt avhengige av at de er fornøyde. Dessuten tror vi at de beste løsningene får vi på plass i samarbeid med dem, da vi er avhengig av innspill og tilbakemeldinger for å utvikle oss, og det er jo tross alt kundene som skal ta i bruk det. Da er gjensidig tillit alfa omega.

Med den nye appen som nå kommer, blir det dog ikke bare et nytt billettkonsept, men man har også samlet flere tjenester på ett sted. Her blir det både reiseplanlegging, billettkjøp, busser i kart og sanntidsinformasjon og på sikt skal også bysykkel og skolekort inn i den samme løsningen.

Slik kan Christel og kollegene i Vestfold og Telemark gjøre reisen enklere og mindre komplisert for kundene, og de bidrar dermed til å forenkle folks liv.

Les også: