EU-nyhetsbrev januar 2021

Det som bestemmes i EU påvirker handlingsrommet i norsk kollektivtrafikk – og vi følger derfor med på bransjens vegne. Her kommer årets første utgave av nyhetsbrevet fra Brussel!

Det som bestemmes i EU påvirker norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Da er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

I denne månedens nyhetsbrev finner du blant annet informasjon om:

  • Forslag om et rammeverk for et trygt og effektivt batterimarked i EU – som inkluderer elkjøretøy.
  • Den komplette Smart and Sustainable Mobility Strategy er ferdig – Clean Vehicles Directive vil fremdeles være gjeldende på busser i urbane strøk.
  • European Year of Rail 2021, med fokus på jernbanens muligheter og utfordringer.

 

Les nyhetsbrevet her


Annabelle Huet Brussels-representant for Kollektivtrafikkforeningen og de andre nordiske kollektivtrafikkforeningene

Les også: