EL-indeksveilederen er nå på plass

Indeksveileder for busskontrakter – behandling av kostnader knyttet til elektrisk energi er nå ferdig og klar til bruk. Nettleien og strømprisene varierer mye rundt i landet. Det har derfor vært et viktig og noe krevende arbeid å lage en El-indeksveileder som kan brukes til regulering av kostnadsutviklingen i kontrakter mellom kollektivaktørene.

EL-indeksveilederen er nå på plass

 

Kontraktene har normalt 7-10 årsvarighet og inngås mer enn et år før oppstart. Historisk har mange oppdragsgivere ofte tatt ansvar for prisrisikoen, da operatøren har forholdsvis lange kontraktsperioder. I praksis betyr dette at oppdragsgiver kontraktfester en modell for prisregulering som har til hensikt å kompensere operatør for endrede priser på blant annet timelønn, drivstoffpriser, avgifter, verkstedspriser, finansiering mm.

Kontrakter bør være balanserte, med andre ord bør risiko mellom oppdragsgiver og operatør være korrekt fordelt og forutsigbar, for å unngå at det prises inn unødvendig høy risikomargin i kontraktsprisen. Formålet med denne veilederen er å bistå oppdragsgivere med å velge de mest hensiktsmessige indeksene, og gi veiledning på hvordan indeksene kan tas i bruk.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med NHO Transport. Vi i Kollektivtrafikkforeningen vil rette en stor takk til Christoph Bierbaum fra Skyss, Rolf Michael Odland fra Kolumbus, Stine Lundanes fra Tide Buss AS og Lars Løfaldli fra Vy Buss AS. Disse har gjort en stor, felles jobb via utarbeidelsen av en omforent og omfattende veileder.

 

Du kan lese veilederen her. 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. februar 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet