Stine Fredriksen nominert til Årets ildsjel 2022

Stine Fredriksen i Innlandstrafikk er nominert til prisen Årets ildsjel i kollektivtrafikken. Dette for sitt årelange arbeid med å forbedre kollektivtilbudet i både by og land, pådriver for innovasjon og samarbeid, og å alltid sette kunden i fokus.

Foto: Innlandstrafikk

Stine Fredriksen har gjennom mange år i bransjen vært en ildsjel for kollektivtrafikken. Spesielt har hun vært entusiastisk og inspirert andre til å sette kundene i fokus, og jobbet for at det skal være enkelt å reise kollektivt. Både i by, mellom byer og i distriktene må kollektivtilbudet henge godt sammen. Stine har vært en drivkraft i utviklingen av kollektivtilbudet i Innlandet og vært en ildsjel for sømløse reiser.

I 2006 ble Innlandskortet innført. Med det ble Oppland og Hedmark blant de første fylkene som tok i bruk elektroniske billetter. Dette var både et stort samarbeidsprosjekt med Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk, i tillegg var det en ny og bedre løsning for kunden med ett felles busskort for begge fylkene. Dette er et av mange gode prosjekter hvor Stine har vært pådriver for innovasjon og nytenkning, og at gjennom samarbeid skaper man sømløse reiser på tvers av fylkesgrenser. Andre spennende prosjekter hun har jobbet med, er «Kollektivtransport i distriktene» og sykkelstativ på bussene i Lillehammer – noe NRK laget en fin reportasje om.

Med Stine i spissen har Oppland, og senere Innlandet, samarbeidet tett med Entur for at det skal bli enda enklere å reise kollektivt, og i 2019 var Opplandstrafikk først ute med den nasjonale reiseplanleggeren Entur.

Stine har vært engasjert og aktiv i Kollektivtrafikkforeningen i flere år. Hun har vært med i ulike forum og vært leder i Markedsforum, medlem i Mobilitet- og markedskomite, samt bidratt med undervisning på introduksjonskurs i Kollektivtrafikkforeningen. Stine har vært en ildsjel for å bygge stolthet og omdømme blant sjåfører som våre viktigste ambassadører for å få flere til å reise kollektivt. Gjennom god opplæring og tett samarbeid med sjåfører og transportører har hun jobbet for at veien til en bedre reiseopplevelse går via ros, komplimenter, framsnakking og god service; «så bra»- og «tommel opp»-kultur.

Etter mange år med stå-på-vilje og som god ambassadør for bransjen, har Stine Fredriksen derfor blitt nominert av sine kolleger til prisen «Årets ildsjel i kollektivtrafikken».

Stine Fredriksen vil være en verdig vinner av prisen Årets Ildsjel 2022!

Foto: Innlandstrafikk

Foto: Innlandstrafikk

Foto: Innlandstrafikk

Foto: Innlandstrafikk

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!