Kollektivtrafikkens ordliste fra 2016 er nå revidert. Ta en titt på den reviderte ordlisten 2022!

Den reviderte ordlisten er en videreutvikling av arbeidet gjort med Kollektivtrafikkens ordliste fra 2016.

Kollektivtrafikkens ordliste fra 2016 er nå revidert. Ta en titt på den reviderte ordlisten 2022!

Kollektivtrafikkforeningen opprettet en arbeidsgruppe vinteren 2021, med deltagere fra Jernbanedirektoratet, Entur, Kolumbus, Ruter, Skyss, Brakar, Innlandstrafikk, Troms fylkestrafikk, Akt, AtB og FRAM Møre og Romsdal fylkeskommune. Det var med andre ord ett bredt engasjement der målet var å sikre  en mest mulig ensrettet terminologi som hele bransjen benytter.

Arbeidet var omfattende og alle hadde ansvar for å samle inn begreper som manglet fra sitt selskap. For å sikre fremdrift ble det dannet en koordineringsgruppe ledet av Kolumbus med deltagere fra Skyss, Entur og Ruter som sammenstilte et forslag som ble godkjent av en samlet arbeidsgruppe.

Ordlisten ble kvalitetssikret ved ekstern oversettelse fra translatørselskapet Noricom Språktjenester fra bokmål til nynorsk. Engelsk (dvs. europeisk engelsk ref. UITP) mobilitetsterminologi ble sikret i samråd med Annabelle Huet, Kollektivtrafikkforeningens representant i UITP.

Kollektivtrafikkens ordliste er primært et hjelpemiddel for å sikre felles betegnelser overfor kunder. Dette er også nyttig for å sikre at bransjen har en felles begrepsforståelse.

Ordlisten vil revideres foreløpig hvert annet år, men vi ber alle om å sende inn forslag til ord og uttrykk som mangler på listen via epost til elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no.

Du finner Kollektivtrafikkens ordliste revidert 2022 under  Innsikt / veiledere om kunder og marked: Veiledere – kollektivtrafikk.no

Ordlisten kan lastes ned i Excel-format via lenken under.

Kollektivtrafikkens ordliste revidert 2022

Vi oppfordrer dere alle, bruk den!

Les også: