Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen

Det skjer utrolig mye spennende i kollektivtrafikken, noe Kollektivtrafikkforeningens årsrapport viser til fulle. Gjennom året kom flere og flere tilbake til kollektivtrafikken etter to vanskelige pandemiår, og framtidstrua er tilbake. Det at vi kunne møtes igjen fysisk på Kollektivkonferansen i november etter to år med digitale konferanser, var en skikkelig vitamininnsprøyting for hele kollektivfamilien.

Selve ryggraden i Kollektivtrafikkforeningen er alle de forum og komiteer der medlemmene deler villig av erfaringer og kunnskap, og som bygger ned geografiske og administrative grenser. Dette er foreningens styrke, og det gullet vi skal ta vare på og utvikle videre også i åra framover

Inngangen til 2022 var lys, og det lovet godt at samfunnet ble åpnet opp tidlig på året. Det tok ikke lang tid før krig og uro i Europa førte til energimangel
og en enorm prisstigning som har vært utfordrende for store deler av samfunnet. Året 2022 skulle derfor bli nok et krevende år for veldig mange, aller verst selvfølgelig for alle som er rammet av krig.

Kollektivbransjen så tidlig på året i 2022 at det er viktig å gjøre det man kan for å omstille, slik at man blir i stand til å møte nye utfordringer. Derfor ble årets temaområde «Mobilitet i omstilling», et tema som fulgte oss utover i året. Vi startet året med et spennende seminar i januar, der TØI på bestilling fra Kollektivtrafikkforeningen presenterte en rapport som synliggjorde utfordringene ift. Norges klimaforpliktelser. Det de pekte på er om det er mulig å nå klimaforpliktelsene når biltrafikken øker og færre enn før reiser kollektivt.

Møtet ga uttelling, da statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen, brakte bransjens utfordringer videre, og Samferdselsdepartementet ga Statens Vegvesen i oppdrag å sette ned et hurtigarbeidende utvalg. Utvalget skulle komme opp med forslag til en rekke virkemidler som kan bygge opp under statens mål for kollektivtrafikken, som sier at andelen reisende skal opp på samme nivå som før pandemien og vokse. Kollektivtrafikkforeningen og fem andre organisasjoner deltok i arbeidet som gikk over halvannen måned. Arbeidsgruppen kom opp med ulike forslag. Et av mange forslag var økte bomsatser for elbiler, og det blir spennende å se om de foreslåtte virkemidlene får tid til å virke.

Utover i året så vi at scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» og rapporten «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen», fra 2021 fortsatt hadde stor gyldighet. Det ble også tydeligere at det er scenariet Mobilitetsrevolusjonen som vi bør strekke oss mot, og vi ser tydelig at de driverne og trendene som er beskrevet i rapporten begynner å ta form rundt oss.

Erkjennelsen av alt vi ser rundt oss er at framtiden er allerede er her, og vi må agere. Samtidig peker mulighetsromrapporten på viktige samarbeidsfelt som det kan være store synergier å hente fra. Det som trer tydeligere fram mot slutten av året er at det vil være klokt med enda tettere samarbeid mellom kollektivaktørene.

Når flere hundre av medlemmenes ansatte rundt om i hele landet har møttes jevnlig digitalt og noen ganger fysisk i sine respektive forum og komiteer, har det gitt bransjen enda sterkere kompetanse og drivkraft til å jobbe videre med framtidas mobilitet og kollektivtrafikk.

Her kan du lese hele Kollektivtrafikkforeningens årsrapport 2022.


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar


Arendalsuka
16. august 2023

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen


Ukategorisert
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Mobilitet i omstilling
12. april 2023

Tre smakebiter på fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Årsrapport 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!