Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021

Steffen Brattøy i Ruter er nominert til prisen Årets Ildsjel for sitt langvarige arbeid for å styrke Ruters økonomi og strategiske posisjon, og ikke minst innsatsen for å sikre forutsigbarhet gjennom pandemien.

Steffen har vært ansatt i økonomiavdelingen i Ruter siden august 2008. Han har sitt daglige virke i grensesnittet mellom økonomi og strategi, og leder og styrer de omfattende budsjettprosessene opp mot eierne, Oslo og Viken. Han lager fremtidige simuleringsmodeller på økonomiområdet for selskapet med hensikt å gi eierne en optimal måloppnåelse, og mest mulig kollektivtrafikk ut av de tildelte midlene.

Foto: Ruter

2020 og 2021 har vært en spesiell tid for kollektivtrafikken, og krevd mye strategisk og økonomisk nytenkning for å sikre finansiering av daglig drift. Her har Steffen stått helt sentralt, og han var en pådriver for å etablere nye rapporteringsstrukturer da koronautbruddet kom. Disse har igjen blitt «best practice» i bransjen, er brukt i dialog med eiere, staten og kollektivtrafikkfamilien og har vært grunnlaget for de utallige møtene som ligger bak endelige beslutninger om å fullfinansiere kollektivtrafikken. Med en fullfinansiert kollektivtrafikk har man kunnet fraktet kunder i samfunnskritiske funksjoner i hele pandemiperioden, og tusenvis av bussjåfører har hatt en trygg jobb å gå til hver dag.

Jobben Steffen har gjort knyttet til å få fullfinansiert kollektivtrafikken oser av kvalitet og pålitelighet. Dette skaper igjen trygghet for beslutningstagere, og har resultert i at staten har dekket bortfall av billettinntekter både i 2020 og 2021, og at Oslo kommune og Viken fylkeskommune har etablert kortsiktige finansieringsbruer inn mot statsbudsjettene i disse to årene. Uten den tilliten som Steffen har skapet gjennom sitt innovative arbeid hadde ikke dette gått.

Pandemien har vært krevende for hele bransjen, og Steffen har lagt ned en særdeles stor arbeidsinnsats for å sikre best mulig rammer for drifta – gjerne med sene kveldstimer på hjemmekontoret for å rekke korte frister.

Steffen Brattøy vil dermed være en verdig vinner av prisen Årets Ildsjel!

Foto: Ruter

Foto: Ruter

Foto: Ruter

Foto: Ruter

Les også:


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022