Revisjon av retningslinjene for Kollektivtransportforordningen på høring

I nyhetsbrevet fra Brussel for desember får du innsikt i UITP sin foreløpige analyse av forslaget, som også er sendt på høring til fylkeskommunene fra Samferdselsdepartementet.

Nyhetsbrevet inneholder også en kort og praktisk innføring i Kollektivtransportforordningen, og hva den faktisk regulerer.

Du får også en oppdatering på forslaget til revisjon av ITS-direktivet. Der det tidligere har blitt satt krav til å tilgjengeliggjøre data man allerede samler inn, foreslås det nå krav om at kollektivselskapene også må samle inn visse typer data og tilgjengeliggjøre dem, uavhengig om man samler inn disse fra før.  Dette gjelder for eksempel informasjon om tilgjengelighet ved alle holdeplasser. Å kreve at ny data samles inn har ikke blitt gjort på EU-nivå tidligere og setter en farlig presedens, ifølge UITP.

Les hele nyhetsbrevet her.

EU-politikk er viktig for norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Derfor er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

Les også: