Espen Strand Henriksen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Få er så levende engasjerte i å få til nye og bærekraftige mobilitetsløsninger som Espen Strand Henriksen. Han er uredd, tør å satse på nye løsninger, og evner å se sammenhenger og muligheten for å sette sammen eksisterende tjenester på nye, innovative måter.

Espen Strand Henriksen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Foto: Lars Idar Waage/Hike kommunikasjon

 

Siden 2015 har Espen jobbet med mobilitetsprosjekter for Kolumbus. I begynnelsen var det «HjemJobbHjem» som fylte det meste av arbeidstiden, men med årene har stadig nye innovative prosjekter kommet til, blant annet arbeidet med å få bildeling inn som den av kollektivtilbudet. Siden i vinter har han vært leder for avdelingen for ny mobilitet i Kolumbus.

Begge de nevnte prosjektene er eksempler på at innovasjon innen mobilitet ikke alltid må dreie seg om tekniske nyvinninger, men om hvordan vi kan ta i bruk den teknologien og de produktene som allerede eksisterer, sette disse sammen på nye måter, og dermed gi både bedre og mer bærekraftige mobilitetstjenester til det beste for hele samfunnet.

Til tross for at han alltid har mange jern i ilden, befinner Espen seg stadig høyt og lavt, på ulike seminarer og konferanser, hvor han sprer kunnskap og engasjement for innovasjon og nye mobilitetsløsninger, og inspirerer andre til å skape bærekraftige alternativer til privatbilen. Han er også blant arrangørene av den ukentlige webinar-serien Mobilitet til lunsj.

Les også: