Kollektivbarometeret 2021: Kollektivtrafikken er nødvendig for å nå klimamål og redusere bilkøer

Svarene fra hele seks år med den nasjonale befolkningsundersøkelsen Kollektivbarometeret foreligger nå.

Veldig interessant er det at hele Norge svarer at  «En kraftig økning i kollektivtrafikken er nødvendig for å redusere bilkøer».

 

Kollektivbarometeret 2021: Kollektivtrafikken er nødvendig for å nå klimamål og redusere bilkøer

 

Kollektivbarometeret er en befolkningsundersøkelse med over 17.000 respondenter nasjonalt.

I 2020 og 2021 kom spørsmålene om hva folk mener skal til for å nå klimamål samt for å redusere bilkøer. Her svarer hele 79 % av respondentene at det må en kraftig økning av kollektivtransport til for å redusere bilkøene, og det er svært interessant å observere at folk mener dette er viktig i hele Norge.

Det har vært mye snakk om fleksible billetter den siste tiden. Et nytt spørsmål fra og med 2021 handler om utvalget av billetter dekker folks behov. Dette blir det interessant å følge framover.

Undersøkelsen viser videre at 72 % er fornøyd med kollektivtilbudet i sentrale områder. Det er  interessant at befolkningen har bitt mer fornøyd med tilbudet også utenfor sentrale områder. Det har vært en økning i tilfredshet i både sentrale- og utenfor sentrale områder i løpet av pandemien!

 

Om Kollektivbarometeret:

Kollektivbarometeret er en nasjonal undersøkelse som kartlegger tilfredshet med kollektivtilbudet i Norge. Barometeret er en web-basert undersøkelse, med totalt 17299 respondenter fordelt utover landets fylker i 2021.  Undersøkelsen måler 10 hoved parametere (kvalitetsindekser), som igjen i ulik grad er delt opp i flere underspørsmål, (kvalitetselementer) dvs. totalt 29. Undersøkelsen startet i 2016, og vi kan nå se utviklingen i folks holdning til kollektivtrafikk over 6 år.

 

Her kan du lese mer om resultatene for 2021 og utviklingen fra 2016.

 

 

 

 

 

Les også: