Målbildet for den nye normalen – presentasjon på Jernbaneforum

Daglig leder Olov Grøtting snakket på Jernbaneforum torsdag 4. mars om Kollektivtrafikkforeningens målbildearbeid om og folks reisevaner.

«Det er et svært spennende arbeid, og svært nødvendig arbeid, siden Covid-19-pandemien har endret veldig mye for bransjen. Vi er svært opptatt av å være i forkant når det gjelder å utvikle kollektivtilbudet videre post-korona», sier Olov Grøtting. «Derfor engasjerte vi på slutten av året i fjor Deloitte til å bistå oss med scenarioarbeidet som skal ende opp i et målbilde for kollektivtrafikken i 2025».

Her kan du se presentasjonen som Grøtting holdt på Jernbaneforum 2021.

Bakgrunn

Kollektivtrafikken er ei suksesshistorie fram til 2019 etter to tiår med oppgang. Bransjen opplevde 35 % økning i antall reisende fra 2009, og i 2019 endte det med 718 millioner kollektivreiser.

Så kom Covid-19 den 12. mars i fjor, der 80 – 90 % av de reisende ble borte over natta. Vi har gjennom året kommet opp på et høyere antall reisende, men antall reiser har variert sterkt i takt med smittesituasjonen og om samfunnet har vært stengt ned eller litt mer åpent.

Det har vært en krevende periode for bransjen med kriseberedskap, justeringer og endringer, varierende smittesituasjon og inntektssvikt. Kollektivbransjen takker myndighetene for kompensasjonen, slik at bransjen fikk mulighet til å fortsette samfunnsoppdraget gjennom pandemien.

Viktig å velge bærekraftige mobilitetsløsninger

Kollektivbransjen har sett trender og endringer komme en stund, men gjennom Covid-19 er flere av disse blitt styrket. Vi ser at ved utgangen av koronapandemien kommer vi til å starte litt nedenfor der vi var, siden flere sykler og går, og har digitale møter og hjemmekontor. Alle disse tingene bygger opp under bærekraftsmålene, men bransjen må få tilbake de som har gått over til bilen – eller til andre ikkebærekraftige mobilitetsløsninger. Og det er viktig for bærekraftsmålene at nye målgrupper velger kollektivtrafikk.

Målbildet for den nye normalen

Kollektivtrafikkforeningen startet derfor prosjektet «Målbildet for den nye normalen», og satte i gang et større scenariearbeid.

Målbildetarbeidet har engasjert bredt, og en rekke eksperter innen kollektivtrafikk og mobilitet er intervjuet. Det er utarbeidet personas – som skal synliggjøre effekten av scenariene. Her har vi funnet personas fra ulike aldersgrupper og livssituasjoner – by og land. Vi har arbeidet med en lang rekke drivere, som til slutt ble til to nøkkeltema som ble valgt som akser for å strekke ut scenarioene til fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025. Kundens reisevaner og Kollektivtransportens rolle som samfunnsutvikler ble de to hovedaksene/nøkkeltemaene som skulle drive scenariene

Arbeidet har vært en bred prosess som har involvert en rekke nøkkelaktører gjennom flere workshops. Det har resultert i fire scenariofortellinger. Hvert scenario har en historie som beskriver den foreslåtte framtiden og hvordan den ble til. Vi ønsker å synliggjøre alternative framtider på en slik måte at både bransjen og alle interessentene samt myndighetene vil ta de valgene som er best for den framtida de enkelte ønsker seg.

Les også: