Årsrapport 2023: stort aktivitetsnivå og stadig mer samarbeid!

Vi legger bak oss et spennende og innholdsrikt år, med mye aktivitet og hvor iveren etter å styrke samarbeidet i bransjen har vært stor.

Årsrapport 2023: stort aktivitetsnivå og stadig mer samarbeid!

Dette er en foreløpig årsrapport som legges fram for Kollektivtrafikkforeningens generalforsamling senere i mars.

Med både klimaendringer, dyrtid og krig i Europa som del av et uforutsigbart bakteppe, ser vi nå en bransje i stor endring. Et stort mangfold av både interne og eksterne drivere i form av både teknologisk utvikling, nye reisemønstre og lansering av stadig nye mobilitetsløsninger gir oss både utfordringer, men også muligheter. De skal vi gripe, og Kollektivtrafikkforeningens medlemmer ser at dette løser vi best ved å stå sammen.

Derfor har 2023 vært et år i samarbeidets tegn, hvor både sekretariat og medlemmer har lagt ned stor innsats i prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet», som inn i det nye året følges opp av arbeid for å nå målet om et felles nasjonalt samarbeid for digital tjenesteutvikling.

Dette styrkede samarbeidet kommer naturlig nok på toppen av det som allerede er kjernevirksomheten til Kollektivtrafikkforeningen, hvor våre forum og komiteer er ryggraden i vår virksomhet og for faglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving i bransjen.

Videre har vi samarbeidet med eksterne både om innspill til NTP og om sjåførsikkerhet – et tema vi løftet på dagsorden på Busworld-messa i Brüssel.

Kollektivtrafikkforeningen har gjennom året også vært synlig med deltagelse på viktige arrangementer som Mobilitet 2023 og Arendalsuka, gjennom uttalelser i media, og i møter med politikere og øvrige beslutningstagere. Og ikke minst ble vår egen konferanse nok en gang en knallsuksess med rekorddeltagelse og mange gode tilbakemeldinger.

2023 har altså vært et svært spennende og innholdsrikt år i Kollektivtrafikkforeningen, hvor vi blant annet har kommet med ti skriftlige innspill eller høringssvar til myndighetene, arrangert flere kurs og seminarer for medlemmene, og avholdt 49 møter i våre organer.

Utkast til årsrapport kan leses her.

Les også:


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen