Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen

Det skjer utrolig mye spennende i kollektivtrafikken, noe Kollektivtrafikkforeningens årsrapport viser til fulle. Gjennom året kom flere og flere tilbake til kollektivtrafikken etter to vanskelige pandemiår, og framtidstrua er tilbake. Det at vi kunne møtes igjen fysisk på Kollektivkonferansen i november etter to år med digitale konferanser, var en skikkelig vitamininnsprøyting for hele kollektivfamilien.

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen

Selve ryggraden i Kollektivtrafikkforeningen er alle de forum og komiteer der medlemmene deler villig av erfaringer og kunnskap, og som bygger ned geografiske og administrative grenser. Dette er foreningens styrke, og det gullet vi skal ta vare på og utvikle videre også i åra framover

Inngangen til 2022 var lys, og det lovet godt at samfunnet ble åpnet opp tidlig på året. Det tok ikke lang tid før krig og uro i Europa førte til energimangel
og en enorm prisstigning som har vært utfordrende for store deler av samfunnet. Året 2022 skulle derfor bli nok et krevende år for veldig mange, aller verst selvfølgelig for alle som er rammet av krig.

Kollektivbransjen så tidlig på året i 2022 at det er viktig å gjøre det man kan for å omstille, slik at man blir i stand til å møte nye utfordringer. Derfor ble årets temaområde «Mobilitet i omstilling», et tema som fulgte oss utover i året. Vi startet året med et spennende seminar i januar, der TØI på bestilling fra Kollektivtrafikkforeningen presenterte en rapport som synliggjorde utfordringene ift. Norges klimaforpliktelser. Det de pekte på er om det er mulig å nå klimaforpliktelsene når biltrafikken øker og færre enn før reiser kollektivt.

Møtet ga uttelling, da statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen, brakte bransjens utfordringer videre, og Samferdselsdepartementet ga Statens Vegvesen i oppdrag å sette ned et hurtigarbeidende utvalg. Utvalget skulle komme opp med forslag til en rekke virkemidler som kan bygge opp under statens mål for kollektivtrafikken, som sier at andelen reisende skal opp på samme nivå som før pandemien og vokse. Kollektivtrafikkforeningen og fem andre organisasjoner deltok i arbeidet som gikk over halvannen måned. Arbeidsgruppen kom opp med ulike forslag. Et av mange forslag var økte bomsatser for elbiler, og det blir spennende å se om de foreslåtte virkemidlene får tid til å virke.

Utover i året så vi at scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» og rapporten «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen», fra 2021 fortsatt hadde stor gyldighet. Det ble også tydeligere at det er scenariet Mobilitetsrevolusjonen som vi bør strekke oss mot, og vi ser tydelig at de driverne og trendene som er beskrevet i rapporten begynner å ta form rundt oss.

Erkjennelsen av alt vi ser rundt oss er at framtiden er allerede er her, og vi må agere. Samtidig peker mulighetsromrapporten på viktige samarbeidsfelt som det kan være store synergier å hente fra. Det som trer tydeligere fram mot slutten av året er at det vil være klokt med enda tettere samarbeid mellom kollektivaktørene.

Når flere hundre av medlemmenes ansatte rundt om i hele landet har møttes jevnlig digitalt og noen ganger fysisk i sine respektive forum og komiteer, har det gitt bransjen enda sterkere kompetanse og drivkraft til å jobbe videre med framtidas mobilitet og kollektivtrafikk.

Her kan du lese hele Kollektivtrafikkforeningens årsrapport 2022.

Les også: