Velkommen til studietur til Helsinki 24.-26. april 2023

Studieturen 2023 arrangeres i samarbeid mellom  Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforum (TØI). 

Vi skal få lære om kollektivplanlegging og -utvikling i Helsinki, løsninger for billettering, status og erfaringer med MaaS, samt spennende løsninger for brukermedvirkning. 

Velkommen til studietur til Helsinki 24.-26. april 2023

Pris og påmelding
Turen koster 7 000NOK eks. mva. for medlemmer (dvs. ansatte i Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforums medlemsbedrifter)og 9 000NOK eks. mva. for ikke-medlemmer. Dette dekker hotell mandag til onsdag (inkl. frokost), måltider tirsdag og onsdag, faglig og sosialt innhold i programmet, samt reisekort i Helsinki.

PÅMELDING VIA DENNE LENKEN innen 24. mars. 

NB! Bindende påmelding. Ved avbestilling innen 31. mars refunderes 50% av beløpet, deretter ingen refusjon.

Turopplegg
Studieturen starter med ankomst og felles middag på selvkost mandag 24. april. Det faglige opplegget starter tirsdag 25. april kl. 09.00 og avsluttes onsdag 26. april kl. 15.00. Etter tilbakemeldinger fra tidligere turer vil vi legge inn tid til erfaringsutveksling og samarbeid mellom deltakerne som en del av programmet. Se foreløpig program lenger ned.

Hvorfor Helsinki?
Med rundt 860 000 innbyggere (2 millioner i hele regionen) og mer enn 300 kollektivlinjer er Helsinki en spennende mobilitesby. Helsinki har som mål at transportsystemet skal muliggjøre enkle og effektive reiser, og har jobbet over flere år for å få til et konkurransedyktig kollektivsystem. Kollektivsystemet består hovedsakelig av tog, t-bane, trikk og buss i tillegg til løsninger for bildeling og sykkeldeling. Helsinki og Finland er også kjent for sin uttesting av Mobility-as-a-Service (MaaS), samt interessante billetteringsløsninger.

Hvorfor delta?
Målet med studieturen er å bidra til faglig inspirasjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Gjennom studieturen vil dere få god innsikt i kollektivsystemet i Helsinki, hvordan det jobbes for å utvikle et robust og bærekraftig tilbud for fremtidens behov, og hvordan kollektivtransporten og mobilitet er knyttet opp mot byutviklingen fra strategisk til operasjonelt nivå.

Hvordan komme seg til Helsinki?
Finnair, SAS og Norwegian flyr til Helsinki fra flere norske byer.

Ved spørsmål ta kontakt med
Elisabeth Helene Berge, elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no, tlf.: 930 89 454
Maja Karoline Rynning, mkr@toi.no, tlf.: 977 78 053

 

Foreløpig program for studietur til Helsinki, Finland 24.-26. april 2023

  • Programmet utformes fortløpende og mer innhold kommer.

Følgende program er foreløpig med forbehold om positiv respons fra forespurte aktører. Tidspunkt for start og slutt på turen er fastsatt, alle andre tidspunkt er tentative. Angitte kulepunkter under presentasjoner er tematikker vi jobber med å få på plass.

Mandag 24. april
18:30 Felles middag for de som ønsker det på restaurant (navn og adresse kommer). Middagen dekkes selv av deltakerne.

Innsjekk på hotell gjøres individuelt.

Tirsdag 25.april
Vi planlegger å starte dagen hos HSL/HRT Helsinki Region Transport. Selskapet dekker Helsinki og omliggende kommuner i Helsinkiregionen.

09:00 Velkommen v/Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforum med felles presentasjonsrunde av alle deltakerne. Mulig presentasjon fra Norge for lokale aktører i Helsinki og studieturdeltakerne ved en eller flere norske kollektivaktører på turen.

10:00 Presentasjoner ved Helsinki Region Transport, City of Helsinki og andre aktører (inkl. pauser)
• Planlegging og utvikling av byen og kollektivtransporten i Helsinki og Helsinkiregionen
• Organisering og finansiering av kollektivtransport og mobilitetstilbudet i Helsinki: Fra strategisk til operasjonelt nivå, hvordan jobber man for en robust og konkurransedyktig kollektivtransport og et dekkende mobilitetstilbud?

12:30 Lunsj

13:30 Presentasjoner ved Helsinki Region Transport og andre aktører fortsetter (se over)
• Mulig presentasjon fra kollektivaktører fra andre regioner i Finland, deriblant Turku og Tampere
• Gode løsninger for brukermedvirkning og kommunikasjon med brukerne

15:00 Befaring av kollektivsystemet i Helsinki og innovative løsninger
Før avgang får vi en presentasjon av det vi skal se.

17:00 Sosialt og middag

 

Onsdag 26. april
TBA

09:00-12.30 Faglige presentasjoner
• MaaS – status og erfaringer så langt med systemet og med koblinger mellom ulike aktører og løsninger
o Presentasjoner fra aktører innen kollektivbransjen, drosjebransjen og andre mobilitetsaktører, samt fra forskningen.
o Hva kan byer gjøre for å tilrettelegge for MaaS? Presentasjon fra en by med erfaringer med MaaS.
• Billetteringsløsninger

Flere tematikker vil komme

12:30 Lunsj

13:30 Erfaringsutveksling og diskusjon mellom deltakere
Under tidligere studieturer har det vært etterlyst tid til erfaringsutveksling og diskusjon, i grupper og i plenum. I denne sesjonen vil vi blant annet sammen oppsummere hva vi har lært fra turen og hva vi tar med oss tilbake til kolleger og partnere. Vi vil også sette av tid til en «Hva skjer?»-runde der deltakerne presenterer hva de har jobbet med i den siste tiden og hvilke erfaringer de har gjort seg fra dette, samt hvilke prosjekter man har på blokken. Mer detaljert opplegg kommer.

15:00 Hjemreise

 

Les også: