Ruter nominert til Kollektivprisen 2022

Ruter er nominert til Kollektivprisen 2022 for sitt prosjekt Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

I 2020 møtte administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, en ung mann som satte spor. I Debatten på NRK fortalte Amir Hashani at han som rullestolbruker ofte ble frakjørt av bussen.

Møtet trigget en ny forståelse i Ruter. Det dreier seg om noe større enn at en rullestolbruker ikke kom seg fra A til B. Det dreier seg om at utestengelse fra kollektivtrafikken i praksis også er utestengelse fra muligheten til å delta i samfunnet. Ruter kan ikke leve med at funksjonshemmede velger bort kollektivtransport fordi de møter for mange hindre.

«Derfor må vi endre oss. Vi skal tilby bærekraftig bevegelsesfrihet – til alle. Fordi alle skal med på reisen!»

Ruter har alltid jobbet for å få flest mulig dit de skal, effektivt og miljøvennlig. Fra det perspektivet har man lyktes. Men nå er perspektivet utvida: Ruter skal skape tjenester og kundeopplevelser som fungerer for alle, uavhengig av funksjonsnivå, kjønn, alder, etnisitet, religion eller økonomi. Da må man gjøre noe mer gjennomgripende enn å lappe på et system som er rigget slik at mange faller utenfor.

Et utvidet perspektiv krever en ny og bredere angrepsvinkel: Den viktigste endringen sitter i hodet. Derfor jobber Ruter med kultur, bevissthet og interne prosesser, i tillegg til teknologi og fysiske løsninger. I 2020 satte Ruter derfor i gang et større endringsprosjekt, i samarbeid med Norges Handikapforbund: Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

Hjertet i prosjektet er en serie med workshops som kalles «Mind the Gap» – der deltakerne blant annet får kjenne på kroppen hvordan det er å reise kollektivt med en funksjonsnedsettelse. Ruter begynte med egen ledelse i oktober 2021, dette fordi endring starter i toppen. Siden har et stort antall ledere og nøkkelpersoner i Ruter, Sporveien og hos operatørene deltatt.

I tillegg har Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, og fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, deltatt på workshop. Og i løpet av høsten 2022 kjøres workshops for avdeling etter avdeling i Ruter. Nå planlegges også en egen toppledersamling for samferdselsledere i regionen. Ruter ønsker nemlig å være en pådriver for et samfunn der alle kan delta på like linje.

Fra 2021 har økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede vært et av Ruters viktigste strategiske mål. De tror nemlig at det som er nødvendig for noen, er nyttig for oss alle gjennom livets ulike faser.

Ruter vil derfor være en verdig vinner av Kollektivprisen 2022!

 

 

Foto: Ruter As/Hampus Lundgren, Redink

Foto: Ruter As/Hampus Lundgren, Redink

Foto: Ruter As/Hampus Lundgren, Redink

Foto: Ruter As/Hampus Lundgren, Redink

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023