Jafar Altememy nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Jafar Altememy er administrerende direktør i Viken kollektivterminaler FKF (VKT). VKT leverer kollektivinfrastruktur, som fergeterminaler, bussanlegg, sjåførfasiliteter med videre. Altså mye av det helt grunnleggende for at kollektivtrafikken skal fungere.

Jafar Altememy nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken!

Med Jafar Altememy ved roret, har foretaket fra 2016 til i dag utvidet ansvaret kraftig, uten samtidig å øke antall hoder, og med kun marginalt økte bevillinger. Den gang var det 18 bussterminaler og fire fergeterminaler som ble forvaltet, og utviklingen av disse var bortimot ikkeeksisterende. I dag omfatter ansvaret alle terminaler og stoppesteder langs fylkesvei i Akershus, totalt hele 2.300. Og dette er langt fra det eneste VKT og Jafar driver med, da det kun utgjør to av ni ansvarsområder. I tillegg driver VKT næringsvirksomhet, som benyttes som supplerende finansiering for å kunne utvikle tilbudet til de kollektivreisende i et raskere tempo, uten belastning på felleskassen.

Og ikke bare har ansvarsområdene økt; under Jafars ledelse og mye på grunn av hans ambisjoner for utvikling av virksomheten, har kvaliteten også blitt styrket. Blant annet utfordret han den utbredte oppfatningen om at kapasiteten ved Oslo Bussterminal var sprengt – med det resultat at kapasitetsutnyttelsen ble bedre. Samme sted tok han også raskt initiativ til et omfattende ansiktsløft.

Utover den solide innsatsen for Viken kollektivterminaler de siste sju årene, har Jafar Altememy vist sitt store engasjement og ønske om å bidra etter beste evne til det beste for samfunnet. Han kom selv som kvoteflyktning for 30 år siden – og deler jevnlig sine erfaringer til nye innvandrere som skal integreres, som coach og gjennom aktiv deltagelse i organisasjonslivet. Han har også 27 år bak seg i Oslo Kino, og er i dag styreleder i Oslo Konserthus.

De som jobber med Jafar, kaller dette en solskinnshistorie som springer ut av at Jafar er en relasjonsbygger av de store. Han virkelig brenner for å legge til rette for samhandling på tvers, og å få det beste ut av alle mennesker.

Les også: