Ny TØI-rapport på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen om trafikkutvikling og klimaforpliktelser

«Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser» er navnet på den nye TØI rapporten, 1874/2022.

Illustrasjon - bærekraftig mobilitet
Bærekraftig mobilitet

Under Kollektivtrafikkforeningens «Mobilitet i omstilling»-seminar den 27. januar fikk vi en liten førpremiere på denne rapporten, da adm dir i TØI, Bjørne Grimsrud ga oss et innblikk i funnene, og spurte: «Når vi klimamålene?»

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen, og forskerne Ingunn Opheim Ellis, Rune Elvik og Susanne T. Dale Nordbakke står bak rapporten. Nå foreligger rapporten i helhet, og den viser at både biltrafikk og kollektivtrafikk har gått ned under koronapandemien, men det er kollektivtrafikken som har hatt størst nedgang. Mot slutten av 2021 hadde biltrafikken kommet omtrent tilbake til nivået før pandemien, men kollektivtrafikken lå etter.

De peker også på at det var rekordhøyt bilsalg i 2021 hvor flertallet av de nye bilene var elektriske. Flere forhold trekker i retning av økt bilbruk og redusert bruk av kollektivtransport også fremover. Dette fordi pandemien kan ha endret folks preferanser og vaner, slik at de foretrekker individuell transport. Det kan også skyldes en økt elbilandel som gjør bilreisen billigere.

Videre forventer man også i en «ny normal» en høyere andel med hjemmekontor, og at kundene også etter pandemien kan ha  økt ubehag ved trengsel.

Dette er en spennende og urovekkende rapport, som viser at flere av de antagelsene vi har hatt kan bli virkelighet.  Den viser at vi nå har en «burning platform», der vi som mobilitetsaktører og som samfunn må foreta oss noe for å sikre  bærekraftig mobilitet slik at vi kan oppfylle både klima-, miljø- og nullvekstmålene i årene framover.

Du kan lese hele rapporten her.

Du kan lese sammendraget her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?