Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling

Med 334 deltagere fysisk til stede og ca 230 som fulgte digitalt, ble Kollektivkonferansen 2022 en stor suksess med spennende foredrag og panelsamtaler, utdeling av priser, og igjen muligheten til å møte gamle kjente etter et par pandemiprega år. Alle innlegg fra konferansen kan du finne på denne siden.

Pandemiårene har radikalt endret både samfunnet og folks reisemønster, og også ført til økonomiske utfordringer for bransjen. Begge deler krever at vi endrer oss. Derfor handlet Kollektivkonferansen 2022 om hvordan kollektivbransjen kan omstille seg for møte fremtidens behov innen bærekraftig mobilitet.

Årets programleder var Erik Aasheim som trygt ledet oss gjennom dagen, som blant annet inkluderte en panelsamtale hvor nyutnevnt statssekretær Tom Kalsås fra Arbeiderpartiet og leder i Stortingets transportkomité Erling Sande fra Senterpartiet ble utfordret av Bjørne Grimsrud fra TØI, Siv Wiken fra AKT og Kollektivtrafikkforeningen, og Roger Harkestad fra TIDE og NHO Transport om blant annet NTP og rekruttering til bransjen.

Etter dette gikk det slag i slag med innledninger om hvordan «framtidens kollektivtrafikk», omstilling og nytenkning, og hvordan ny teknologi og nye tjenester skaper nye muligheter for bransjen. Første sesjon ble så avslutta med et innlegg fra Marco te Brömmelstroet.

Etter lunsj ble det servert tre spennende parallellsesjoner om «samkjøring – endelig moden», «kundeinnsikt i en fleksibel hverdag» og «AV – Miles ahead eller Miles behind?», hvor konferansedeltakerne fikk gått mer i dybden av sine interesser på tre ulike felt som alle vil ha stor betydning i framtidens bærekraftige mobilitetssystem.

I siste sesjon var det samarbeid, innovasjon og mangfold som stod i fokus, med rundebordsamtale om hvordan vi gjennom smartere samarbeid kan finne bedre løsninger til en lavere kostnad, lansering av en samarbeidsportal for innovasjon, foredrag om hvordan man kan sørge for at kollektivtransport er for alle, før dagens faglige innhold ble avslutta med fire kort innlegg hvor bærekraftig mobilitet er et nøkkelord.

Dagen ble rundet av med årets prisutdelinger. Prisen for årets ildsjel gikk i år til Stine Fredriksen fra Innlandstrafikk, mens Kolumbus stakk av med Kollektivprisen 2022 for sin «reiseguide med digital stoppknapp». Vi gratulerer!

Alle innlegg kan du finne på denne siden, hvor opptak fra konferansen etter hvert også vil bli tilgjengelig.

Les også: