Kollektivkonferansen 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling ble arrangert 10. november, med 340 deltagere tilstede i Oslo og over 230 deltagere som deltok digitalt.  På denne siden finner du lenke til opptak samt presentasjoner fra konferansen.

Kollektivkonferansen 2022

«Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!»

Kollektivkonferansen 2022 handlet om mobilitet i omstilling. Bærekraftig mobilitet for alle er kollektivtrafikkens samfunnsoppdrag. Som følge av nye reisevaner må vi tenke nytt om hvordan vi løser dette oppdraget. Hvilke vaner har folk tatt med seg fra koronapandemien? Hvilket mobilitetstilbud trenger folk i den nye hverdagen? Hva er driverne for omstilling innen mobilitet, og hvilke muligheter finnes i denne omstillingen?

Under finner du alle presentasjoner fra årets konferanse. Hele konferansen i opptak finner du her.

 

Fellessesjon 1 

Klimaforpliktelser og nullvekstmålet – derfor må kollektivtrafikken lykkes! – Bjørne Grimsrud, direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI)

Framtidens kollektiva mobilitet – nästa steg för ett hållbart resande – John Hultén, Rådslaget/K2

«På tide å tenke nytt innen kollektivtrafikken. Nye tider, nye tanker» – Espen Strand Henriksen, Kolumbus

«How AI will make Public Transport better» – Johan C. Haveland, CEO for Asistobe

«Dagen derpå for mikromobilitet» – Lars Christian Grødem-Olsen, Beta Mobility

«Movement»: How to take back our streets and transform our lives – Marco te Brömmelstroet, Chair of Urban Mobility Futures at the University of Amsterdam

 

 

Parallellsesjon 1: Samkjøring endelig moden 

Samkjøring – endelig moden – Pelin Smines, Knowit og Kristian Amlie, Bouvet

Samkjøring i Istanbul og Norge – Pelin Smines, Knowit

Samkjøring i USA og Europa – Kristian Amlie, Bouvet

Samkjøring integrert med kollektivtrafikk – erfaringer fra Danmark og Nederland og på vei i Norge – Kasper Dam Mikkelsen, Nabogo

Hvordan lykkes med samkjøring? Med AtB bestillingstransport som garantist – Tom E. Nørbeck, AtB

Samkjøring i eksisterende, trygge nettverk – Trine Fjellberg Falnes og Jens Andreas Pettersen, Spond

Parallellsesjon 2: Kundeadferd i en fleksibel hverdag  Parallellsesjon 3: AV - Miles ahead eller Miles behind?  Fellessesjon 2