Innovasjon for bærekraftig mobilitet

Hvordan kan vi løse oppdraget vårt bedre enn vi gjør i dag? Innovasjonsnettverket i Kollektivtrafikkforeningen var samlet til digital workshop 11. mars.

 

Innovasjon for bærekraftig mobilitet

Deltagere fra hele landet deltok på den tredje samlingen i innovasjonsnettverket. I «Open Space»-metoden for innovasjon er det nettverket selv som definerer hvilke utfordringer det skal løse, hvilke muligheter det skal finne og hva det skal samarbeide om.

Fire forslag til diskusjon ble presentert:

  • Maas/kombinert mobilitet (Erik Nordenfeldt, Move About)
  • Priskonsepter og billettering (Mathias Molden, Kolumbus)
  • Mobilitetspunkter (Anna Wadström, Ruter)
  • Samkjøring og bildeling (Pelin Smines, SammeVei)

 

Det ble grunnlaget for svært interessante diskusjoner, der deltagerne selv kunne «shoppe» hvilken diskusjon de ville ta del i – eller skape sitt eget diskusjonstema. I «Open Space»-tilnærmingen til innovasjon er det et viktig prinsipp at deltagerne er med på å definere agendaen og de gode ideene.

Formålet med nettverket er å høyne kompetansen, øke delingstakten og bidra til å bryte ned barrierer for samhandling og nyskaping. Gjennom det vi kaller et firkantsamarbeid, både innad i kollektivbransjen og med næringslivet, virkemiddelapparatet og med andre organisasjoner og nettverk, har vi et mål om å skape synergier som kan resultere i nyvinninger. Kort fortalt, vi tror de gode ideene kommer gjennom dialog og samarbeid, og vi har som mål at arbeidet i nettverket skal resultere i reelle piloter.

Bakgrunn:

I løpet av våren 2020 ble det planlagt å bygge opp et innovasjonsnettverk bestående av ansatte som jobber med innovasjon eller forretningsutvikling hos medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen. Hensikten var å skape et spennende nettverk for læring og at deltakerne vil dele denne læringen som innovasjonsambassadører internt i sine organisasjoner. Målsetningen var å etablere en delingsplattform for interaktiv erfarings- og idéutveksling med nye samarbeidsformer for nyskaping som resultat.

Planen for nettverket videre er å bygge videre på trekant- og firkantsamarbeidet og finne aktuelle temaer som både kan lede til aktuelle piloter og høy grad av kunnskapsdeling i nettverket.

Les også: