VY er nominert til Kollektivprisen 2021 for VY Smartpris – ny fleksibel billett

VY er nominert til Kollektivprisen 2021 for deres arbeid med Smartpris – en ny fleksibel billett. Smartpris er et rabattkonsept for enkeltbilletter inspirert av Londons Oyster-system, bare mer avansert. Kunden får den beste prisen uansett hvor mye man reiser, og slipper å bruke tid på å finne ut hvilken billett som lønner seg. Smartpris gjør det enklere for kunden å velge kollektivt, og motiverer til å reise mer miljøvennlig. 

 

Om prosjektet:

Konduktører hos Vy. Foto: VY

Inn mot sommeren 2020 ble det tenkt så det knaket i Vy. Coronapandemien gjorde at de fleste reisende forsvant, og ingen visste når de kom tilbake eller om de ville gå tilbake til samme reisehverdag som før pandemien. Stadig flere snakket om at månedskortet var utdatert, og undersøkelser viste at flere trodde de ville kjøre mer bil og mindre kollektivtransport fremover. Hva kunne Vy gjøre for å vinne tilbake kollektivreisende etter pandemien? En løsning ble å utforske mulighetsrommet som moderne, digital billettering byr på.

Vys ledelse utarbeidet følgende brief: De neste månedene skal dere utforske fleksible billetter, utvikle og teste konseptet dere tror mest på. Det overordnede målet er å senke terskelen for å velge kollektivt på måter som ivaretar kollektivselskapenes billettinntekter best mulig. 

Strategi og gjennomføring

Et tverrfaglig team ble satt sammen og jobbet etter Smidig-metodikk. Etter å ha vurdert ulike fleksible billettkonsepter falt valget på Smartpris, et rabattkonsept for enkeltbilletter inspirert av Londons Oyster-system, bare mer avansert. Teamet hadde allerede i november 2020 et konsept klart for testing med opptil 500 rekrutterte pilotkunder på strekningen Moss – Oslo S. Prosjektet ble i tillegg gjennomført langt under budsjett. Det har dermed ikke bare gitt læring om nye billettkonsepter, men også at Smidig-prosesser kan fungere godt hos store kollektivselskaper.

Smartpris. Foto: VY

Så hva ble produktet VY skulle teste?
Smartpris aktiveres for en 30-dagersperiode fra første kjøpte enkeltbillett i Vy-appen, og gir stadig mer rabatterte enkeltbilletter jo mer du reiser. Kunden vil aldri betale mer enn prisen på 30-dagersbillett (periodebillett). Dette gir et sterkt løfte til kunden: «Du får den beste prisen uansett hvor mye du reiser. Du slipper å bruke tid på å finne ut hvilken billett som lønner seg den neste tiden. Kanskje skal du bare reise av og til. Vi fikser det, så du slipper å gruble på det.»

Gode resultater og verdifull innsikt 

Den første piloten ble gjennomført samtidig med hjemmekontor-påbudet, men ga likevel svært verdifull innsikt. Mer enn 8 av 10 pilotkunder likte Smartpris, og ønsker å bruke det også etter koronapandemien. Som en kunde skrev: «Fantastisk for alle oss pendlere som har hjemmekontor, men må inn til Oslo innimellom». Vy valgte derfor å bygge en versjon 2 av Smartpris, og utvide testingen til ti strekninger for å få mer reisedata. Allerede har over 4500 pilotkunder valgt å ta i bruk Smartpris.

Hva skjer videre med Smartpris?
For å vurdere om Smartpris bør bli et permanent tilbud, på flere steder og i sin nåværende form, skal Vy gjennomføre grundige analyser. De vil forsøke å forstå hvordan Smartpris påvirker folks reiser og tilhørende billettinntekter, sammenliknet med de tradisjonelle billettene. Indikasjonene så langt er positive.

Smartpris er et viktig bidrag i arbeidet med å beholde kollektivreisende og unngå at flere velger bilen. For som en kunde nylig skrev til Vy: «Smartpris fjerner usikkerheten jeg har rundt reisebehov, og fikk meg til å starte med tog igjen etter å ha kjørt bil så langt i koronatiden». Eller som en annen skrev: «Kona pendler samme avstand. Kan hun også melde seg på?»

 

Smartpris er et spennende og framtidsrettet produkt, som kundene ser ut til å etterspørre. VY vil derfor være en verdig vinner av Kollektivprisen 2021.

 

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023