Revidert ITS-direktiv kan pålegge kollektivselskapene å produsere sanntidsdata

EU-kommisjonen sitt forslag til revidert ITS-direktiv publiseres 14. desember. Det vil trolig gjøre det mulig å pålegge kollektivselskapene å produsere og tilgjengeliggjøre  ny data, som for eksempel sanntidsdata. For selskaper som ikke allerede gjør dette kan det innebære store investeringer.

 

 

Forslaget til revidert ITS-direktiv publiseres sammen med to andre viktige initiativ den 14. desember. Les mer om dem, og få med deg den praktisk ordlisten med EU-begreper i denne månedens nyhetsbrev, som du finner her.

EU-politikk er viktig for norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Derfor er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

Les også: