Digital workshop om den nye normalen

Mandag 25. januar møttes over 40 deltagere fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og samarbeidspartnere til en spennende digital workshop om drivere for mobilitet i den nye normalen.

Kollektivtrafikkforeningen har satt i gang et arbeid for å utvikle «Målbildet for den nye normalen». Når vi samlet 40 deltagere til digital workshop denne uken var det for å arbeide med drivere. Hvilken økonomisk, politisk, sosial og teknologisk utvikling vil vi se de kommende årene? Hvilken innvirkning vil det ha på kollektivtrafikken hvis utviklingen går i den ene eller andre retningen? En lang liste drivere som er viktig for det videre arbeidet ble gjennomgått, prioritert og diskutert. Disse vil etter hvert legge grunnlaget for de scenariene vi skal fram til, og som igjen danner grunnlaget for målbildet. Det er ikke lett å se inn i framtida, spesielt i dagens koronasituasjon som er både uforutsigbar og ganske nådeløs for mange. Vi har likevel stor tro på at dette arbeidet skal kunne gi oss scenarier og et målbilde som kan hjelpe oss til å utvikle framtidas mobilitet på en måte som er aller best for kunden.

Så langt er det i prosjektet gjennomført ei rekke ekspertintervjuer med ressurspersoner fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og noen fra øvrig mobilitets-Norge.
Vi har gjennomført hypoteseworkshop og utarbeidet personas I ulike aldersgrupper, livssituasjoner og fra by og land, i tillegg til workshopen som ble gjennomført mandag 25. januar.

Vi håper at målbildet blir brukt av de ulike aktørene som et av bidragene de trenger til å utforme framtidas mobilitetstjenester i dagens virkelighet med stor usikkerhet.

Les mer om prosjektet her.

Les også: