Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet

Kollektivtrafikkforeningen støtter regjeringen forslag til nye krav om forsterket frontsikring i buss fra 1. oktober 2023.

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet

 

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av krav om frontkollisjonsbeskyttelse R-29 for alle busser i løyvepliktig transport, som registreres etter 1. oktober 2023.

–  Vi i Kollektivtrafikkforeningen mener det er svært positivt at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og regjeringen vil strengere krav til kollisjonssikkerheten i buss, og støtter forslaget.

En gjennomgang Kollektivtrafikkforeningen gjorde blant våre medlemmer tidligere i år, viser at dette kravet allerede stiller krav om dette i sine anbud.

– Dette viser at løsningene finnes, og at kollektivselskapene selv er med på å drive frem nye krav til sjåførsikkerhet i busser. Vi mener det også er nødvendig å se på flere nasjonale krav enn kun R-29, som for eksempel tverrliggende bom (R-93), og forsterkede vertikale stolper i hjørnene foran på bussen. Dette er tiltak som vil risikoen for alvorlige skader reduseres dersom det skulle skje en ulykke, sier Grøtting.

Les høringssvaret her.

I samarbeid med Busworld, Ruter og en samlet bussbransje i Norge, planlegger Kollektivtrafikkforeningen et større seminar på Busworld-konferansen i Brüssel 10. oktober 2023, for å sette trafikksikkerhet i buss på dagsorden til den europeiske bussindustrien. Les mer her, mer informasjon kommer.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon