Opptak fra seminar om «Fremtidens kollektivtrafikk 2025»

Kollektivtrafikkforeningens åpne Styre- og eierseminar samlet rundt 300 deltakere for å høre presentasjon og diskusjon rundt «den nye normalen» og lansering av rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk 2025».

Klikk her for å se opptaket av seminaret

Klikk her for å se Deloittes presentasjon

Programmet inneholdt:

  • Presentasjon av den spennende scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025», v/Deloitte.
  •  «Samtale om den ukjente framtida», v/ Siv Wiken, AKT AS/styreleder Kollektivtrafikkforeningen, Bjørne Grimsrud, TØI,  Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS, Roger Harkestad, Tide AS/styreleder NHO Transport, Marie Lundstad, Startuplab og Terje Reitaas, Sintef.

Se fullstendig program her.

 

Les også: