Tilbake til en ny og bedre normal? Se opptaket fra vårt arrangement på Arendalsuka her

Tilbake til en ny og bedre normal? Se opptaket fra vårt arrangement på Arendalsuka her

Koronapandemien har snudd opp ned på både hvor mye og hvordan vi reiser. Ulike rapporter peker på at digitale møter, hjemmekontor, mer sykkel og gange vil påvirke reisevanene også videre framover. Blir det virkelig slik, eller kommer ketchupeffekten mange snakker om; at alle skal gjøre det de ikke har fått gjort på en stund når samfunnet først åpnes?

Klarer vi å unngå kø, kork og kaos når mange skal tilbake på skole og kontor denne høsten?

Her finner du opptaket fra vårt arrangement «Tilbake til en ny og bedre normal?» fra Arendalsuka 2021!

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?