Call for speakers 2022 – Kollektivkonferansen 2022 – frist 7. september!

Mobilitet i omstilling og hvordan vi omstiller oss fremover engasjerer hele kollektiv- og mobilitetsbransjen. Det blir også tema på Kollektivkonferansen 10. november 2022, sentralt i Oslo – og nå søker vi etter nye, relevante og aktuelle innlegg til konferansen!

 

Call for speakers 2022 – Kollektivkonferansen 2022 – frist 7. september!

 

Kollektivtrafikkforeningen inviterer forskningsmiljøer, konsulentselskaper, medlemmene våre og andre interesserte til å sende inn abstract og / eller informasjon om prosjekter og tiltak til Kollektivkonferansen 2022. Det overordnede tema er «Mobilitet i omstilling» – Fremtidens kollektivtrafikk i Norge mot 2025  og vi søker informasjon om relevante prosjekter og rapporter som skal publiseres fra nå og frem mot november 2022.

Ønsker dere å synliggjøres på kollektivbransjens store konferanse, som samlet over 550 deltakere i 2021?

Send inn abstract innen 7. september – utvidet frist.

Følg oppdateringer om Kollektivkonferansen 2022 her.

Add to Calendar

Les også: