Kollektivtrafikkforeningens styreleder Siv Wiken deltar i regjeringsoppnevnt drosjeutvalg

Kollektivtrafikkforeningens styreleder Siv WIken, som til daglig er adm. dir. i Agder Kollektivtrafikk AS er utnevnt av regjeringen til å delta i et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Kollektivtrafikkforeningens styreleder Siv Wiken deltar i regjeringsoppnevnt drosjeutvalg

Samferdselsdepartementet skriver på sine nettsider:

– Denne regjeringen ønsker et godt tilbud for publikum i hele landet. Det er også viktig med en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av. Noen endringer vil vi gjøre raskt. Derfor har vi nå sendt ut en høring for å få tilbakemelding på disse. Samtidig må vi se på de langsiktige utfordringene, så vi har også satt ned et utvalg, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kollektivtrafikkforeningen ser drosjene som en viktig del av et framtidig transportsystem, spesielt kan de ha en viktig rolle i ulike typer bestillingstransport som gjerne bør koordineres opp mot ordinær kollektivtransport. Det blir spennende å se hva utvalget kommer opp med.

 

Les mer her.

Les også: