Marthe Svellingen Pedersen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Med nytenkning og systematisk arbeid har Marthe S. Pedersen bidratt både til å videreutvikle fagområdet skoleskyss, ikke bare innad i eget fylke, men også på landsbasis.

Marthe Svellingen Pedersen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Marthe har jobbet med skoleskyss i Skyss siden 2015 og har vært en viktig bidragsyter for utvikling av fagområdet. Marthe liker at ting blir løst raskt og enkelt, og hun er kontinuerlig opptatt av at prosessene rundt skoleskyss skal være enkle og forutsigbare for brukerne.

I Skyss bidrar Marthe systematisk til samfunnsøkonomisk gode løsninger og automatiserte eller forenklede, og dermed effektive, prosesser. Hun er svært opptatt av etterprøvbarhet, klare rutiner som sikrer likebehandling, og formelt korrekte prosedyrer rundt den viktige, lovfestete rettigheten som skoleskyssen er. Hennes hjertebarn har vært å utvikle samarbeidet med den fylkeskommunale legenemnda, for å sikre riktig vurdering av elever som har medisinsk årsak til skyssbehovet.

Deling av erfaringer og kunnskap på nasjonalt nivå er viktig for fagområdet skoleskyss, siden lover og forskrifter gir fylkeskommunene like rammevilkår. Her har Marthe vært en viktig bidragsyter, som mangeårig nestleder i Kollektivtrafikkforeningens skoleskyssforum.

Marthe er en høyt verdsatt kollega som virkelig brenner for jobben sin og alltid sier ja til å bidra på tvers i Skyss-organisasjonen der det er behov. Hun er en varm person og en dedikert leder, som ser og tar godt vare på sine medarbeidere og legger stor vekt på å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Begge foto: Karoline Rage

Les også: