Hvor langt unna er de utslippsfrie hurtigbåtene?

Fagfolk fra hele landet deltok på digital samling i dag.

 

Elektrifiseringen av ferjeflåten har allerede kommet et godt stykke på vei, men hva med hurtigbåtene? En viktig del av transportsystemet langs hele kysten, men også en svært energikrevende transportform – og desto mer utslipp å kutte. Høy fart og lengre ruter gir til dels andre utfordringer når hurtigbåtene står for tur i det grønne skiftet. Likevel – det finnes allerede spennende initiativ i ulike deler av landet. Det var tema når Båt- og Ferjeforum og Materiell- og Miljøkomiteen var samlet til felles møte i dag.

Omtrent 30 deltakere fra nord til sør fikk høre siste nytt fra TrAM-prosjektet i Kolumbus, Fremtidens hurtigbåt del 2 (også kjent som Trøndelagsprosjektet) og de nye hurtigbåtanbudene i Vestland fylkeskommune. Ruter bidrog med erfaringer fra sitt arbeid med ladeinfrastruktur for sine båtsamband, og hvordan de ser for seg å løse dette etter hvert som større deler av flåten elektrifiseres. Oppdragsgiversiden løser ikke dette alene – og vi fikk også med oss viktige innspill fra Fjord1 om hva de ser på som hensiktsmessige løsninger og ansvarsfordeling.

Selv om standardiserte løsninger fortsatt ligger et stykke unna er det er åpenbare fordeler ved at bransjen samarbeider godt på dette feltet.

Leder i Materiell- og Miljøkomiteen, Einar Hunsager (Skyss), oppsummerte det godt:

«Det er allereie gjort eit stort arbeid frå oppdragsgjevarar og operatørar med tanke på elektrifisering av ferje. Vi vil lære av det, når fylkeskommunane no er i gang med å ta i bruk, fremje og utvikle nullutsleppsteknologi på hurtigbåt også. Gode døme på aktuelle prosjekt er: Tram-prosjektet i Rogaland, nye driftskontraktar i Sogn og Fjordane og «Fremtidens hurtigbåt del 2» til Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommunar. Eg trur vi som oppdragsgjevarar kan ha stor nytte av å samarbeide tettare og snakke meir saman når vi vidarefører dette viktige arbeidet»

Les også: