PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022

Statsbudsjettet 2022 ble framlagt av regjeringen i dag, og skal nå til Stortinget for behandling. Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører har bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for på en god måte å  sikre at kollektivtilbudet framover tilpasses innbyggernes nye reisevaner i den nye normalen.

Her kan du lese hele pressemeldingen:

OMSTILLINGSPAKKEN MANGLER

Kollektivtrafikken ble hardt rammet av Covid-19 med et stort bortfall av reisende og enda større inntektstap gjennom pandemien. Takket være at kollektivtrafikken ble definert som samfunnskritisk infrastruktur og myndighetenes kompensasjonspakker til fylkeskommunene, har kollektivselskapene klart seg gjennom pandemien og er klare til å gi innbyggerne et godt kollektivtilbud framover.

  • Vi i Kollektivtrafikkforeningen er svært fornøyd med at myndighetene gjennom pandemien har kompensert kollektivtilbudet, slik at infrastrukturen kunne opprettholdes og vi nå kan ønske folk velkommen tilbake til kollektivtrafikken, sier daglig leder Olov Grøtting.

Etter gjenåpningen er folk på vei tilbake til kollektivtrafikken, men det er fortsatt langt færre reisende og lavere inntekter enn normalt. I løpet av noen måneder utover i 2022 vil kollektivaktørene tilpasse kollektivtilbudet slik de reisende ønsker når de nå etter hvert finner tilbake til en hverdag uten omfattende smitteverntiltak og frykt for pandemi.

For å klare denne overgangen har Kollektivtrafikkforeningen og andre kollektivaktører bedt Samferdselsdepartementet om en omstillingspakke for et halvt år. Dette for å unngå at kollektivtilbudet tas ned på grunn av manglende billettinntekter før de reisende har funnet tilbake til en normal hverdag, og sikre at tilbudet tilpasses den nye normalen med et så godt tilbud at gamle og nye kunder ønsker å reise kollektivt i stedet for å stå i bilkø. En slik omstillingspakke vil sikre at kollektivaktørene fortsatt kan bygge opp under nullvekstmålet og bærekraftsmålene.

  • Vi kan ikke se at Statsbudsjettet inneholder den omstillingspakken vi har bedt om for å kunne tilpasse reisetilbudet til folks reisemønster når de om noen måneder har funnet tilbake til sin nye hverdag etter pandemien. Uten en slik omstillingspakke, risikerer vi i verste fall å måtte foreta kutt i tilbudet som kan gi en negativ spiral, og vil gjøre det vanskelig å nå bærekraftsmålene framover, sier Olov Grøtting. – Vi håper derfor at behandlingen i Stortinget kan sikre omstillingsmidlene vi trenger for å stå rustet for den nye normalen.

 

Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med en videre satsing på store byområder gjennom satsing på byvekst- og belønningsavtaler. Det er nå også satt av 30 millioner kroner til en ny tilskuddsordning som skal styrke innsatsen på klima- og miljøvennlig byutvikling og framkommelighet i mindre byområder som ikke er omfattet av byvekst- og belønningsavtaler.

  • I flere år har vi bedt om at det også satses på mindre byområder,  og derfor ønsker vi velkommen en ny tilskuddsordning til kollektivtransport, gang- og sykkelveier for mindre byer, sier Olov Grøtting.
  • 30 millioner kroner er imidlertid alt for lite til å kunne gi uttelling på gang- og sykkelveier og kollektivtilbud i de åtte byene som er foreslått. Det er også flere byer som bør innlemmes i en slik ordning, derfor bør denne satsen økes betraktelig, avslutter Grøtting

 

 

Kontaktperson: Olov Grøtting, daglig leder

Tlf.:                           918 20 510

E-post:                    olov.grotting@kollektivtrafikk.no

Info:                          kollektivtrafikk.no

 

 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?