Årsrapport 2020

Samarbeidet i kollektivbransjen har aldri vært viktigere enn i 2020!

Årsrapport 2020

Etter en sammenhengende opptur for kollektivtrafikken de siste par tiårene, så bransjen lyst på framtida og
var klare til å fortsette denne spennende reisen. Men dette var før Covid-19. Koronapandemien ble starten på
en krise som har preget hele samfunnet og hele kollektivbransjen sterkt. Samtidig har pandemien ført bransjen nærmere sammen, og samarbeidet internt i Kollektivtrafikkforeningen og sammen med andre deler av bransjen er styrket.

Det tror vi er et godt utgangspunkt når bransjen skal fortsette oppturen på den andre siden av pandemien. Vi skal fortsette å jobbe for bærekraftig mobilitet som forenkler folks liv.

Det arbeidet er allerede i gang, og 9. april lanserte vi scenariorapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025», som blir et viktig verktøy når bransjen skal videreutvikle seg i den nye normalen.

I vår årsrapport for 2020 for du et innblikk i hvordan koronapandemien traff kollektivtrafikken, og hvordan bransjen samarbeidet i møte med utfordringene som fulgte.

Vi fikk heldigvis tid til mer enn bare korona i 2020 – du får også innblikk i alle de andre viktige temaene vi har hatt på agendaen i året som har gått.

Les hele rapporten her. 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet