Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021

Umair Mehmood Imam er lidenskapelig opptatt av å bruke Artificial Intelligence (AI) til å få ny innsikt om kollektivtilbudet, de reisende, og hvordan dette kan gjøres bedre.

Produksjon og bruk av gode data er avgjørende for å videreutvikle kollektivtilbudet, og tilby et best mulig mobilitetstilbud til kundene i et samfunn som står foran store endringer. Da står nytenkende bruk av digital teknologi og innføring av AI sentralt.

Foto: Ruter

Umair har selv opparbeidet en AI-avdeling i Ruter. En avdeling som vokste fra seks til 25 personer i løpet av kun to år. Der jobber de med innovative AI-prosjekter som kundeinnsikt og AI-saksbehandleren. Dette arbeidet er nominert til Kollektivprisen 2021. De jobber nå videre med en løsning for å synliggjøre fyllingsgraden på avganger, for kunder som ikke ønsker å oppleve trengsel på sine reiser, samt kundeprofilering og kunne forutsi riktig ankomsttid for buss til sluttbrukeren.

I tillegg til dette arbeidet, er Umair opptatt av erfaringsutveksling og samarbeid med andre aktører. Han har derfor startet et nettverk av offentlige aktører som jobber med AI. Nettverket består av mer enn 25 aktører/selskaper fra hele Norge og har totalt over 150 medlemmer. De møtes fire ganger i året for å diskutere hvordan AI kan brukes i organisasjonene deres. Videre er han pådriver for å få på plass prosjekter i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som Ruter, og har selv også en bistilling som universitetslektor ved Oslomet.

Illustrasjon: Ruter

Illustrasjon: Ruter

Les også: