Store utfordringer med økte drivstoffkostnader

Drivstoffprisene har økt kraftig de siste ukene. Selv om de varierer fra en dag til en annen, kan det se ut som om det blir økte priser framover. Dette gir store utfordringer for kollektivtrafikken.

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader

 

 

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har nå bedt regjeringen om bistand til nødvendig inndekning av økte driftskostnader.

For å unngå reduksjon av tilbudet, mener vi at myndighetene bør bidra til å dekke økte drivstoffkostnader for kollektivnæringen. Vi understreker at dette vil gjelde i en overgangsperiode, til drivstoffprisen normaliseres i forhold til kommunal deflator og rammene for kollektivtrafikken.

Her kan du lese brevet

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?