Innspill til forhandlingene om statsbudsjett

Kraftig vekst i energiprisene er en kritisk faktor for kollektivsektoren. Prognosene viser en kostnadsøkning utenfor rammen på 1,9 milliarder kroner, noe som setter kollektivselskapene i en svært vanskelig situasjon framover.

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett

 

Utfordringene er faktisk enda større siden deler av landet fortsatt vil ha 900 millioner mindre i billettinntekter på grunn av ettervirkninger av pandemien. Uten ekstra midler i 2023 må kollektivtilbudet reduseres betraktelig i store deler av landet.

Dersom tilbudet må reduseres, fører det til at at passasjerantallet blir ytterligere svekket, noe som vil flytte enda flere reisende fra kollektivtrafikken til bil. Ifølge TØI oppstår dermed en negativ spiral. Resultatet er at nullvekstmålet i transportsektoren ikke blir nådd, klima-gassutslippene vokser og køene vil øke betydelig. Dette vil igjen skape et omfattende press for økt veiutbygging.

Dette er bakgrunnen for hvorfor Kollektivtrafikkforeningen sammen med NHO Transport, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Spekter og NHO Sjøfart har skrevet brev til de partene som nå sitter og forhandler om Statsbudsjettet.

Les innspillet her.

Les også: