Wenche Pedersen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Wenche Pedersen har gjennom alle år i bransjen jobbet med utrettelig energi og pågangsmot for å gjøre Ruters tilbud bedre og mer tilgjengelig for personer med ulike utfordringer.

Wenche Pedersen nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Med stort engasjement og fokus på at alle kunder skal bli hørt, har Wenche vært en viktig pådriver for å få Ruter til å satse på «bærekraftig bevegelsesfrihet for alle». Hun tar alle reisendes behov på det største alvor, noe hun blant annet viser gjennom å være med ut i trafikken med representanter for ulike kundegrupper. Slik er hun med på å bygge gjensidig tillit og et godt samarbeidsklima, og ikke minst å utvikle kultur og kompetanse innen mangfold og sosial bærekraft hos hele Ruter som organisasjon.

Erfaringene og kompetansen hun har fått, er også noe hun velvillig deler videre, ikke bare til kolleger i egen organisasjon, men også eksternt. Slik er hun med å spre kunnskap, engasjement og metodikk til hele bransjen.

Wenches målrettede arbeid har bidratt til konkrete tiltak som har vært et stort og viktig steg mot bærekraftig mobilitet i hovedstadsregionen, eksempelvis:

  • Kompetanseheving i bransjen med workshop-metodikken «Mind the gap»
  • Etablert et veldig godt samarbeid med ulike interesseorganisasjoner (bl.a. Handikapforbundet)
  • Har fått til et bredt engasjement for sosial inkludering fra alle som er involvert i kollektivsektoren (Ruter, Sporveien, operatører, eiere mv.)
  • Pådriver til å forbedre og utvikle nye løsninger som gjør det enklere for alle kundene å bruke kollektivtjenester (apper, utforming av holdeplasser, høyttaleropprop mv.)

Les også: