Følg våre spennende arrangement på Arendalsuka – fysisk eller digitalt

Arendalsuka har befestet seg som en av de aller viktigste møteplassene i Norge der politikk møter fag. Her møtes politikere, fagfolk, medlems- og interesseorganisasjoner, meninger brytes og kunnskap overføres.

 

Følg våre spennende arrangement på Arendalsuka – fysisk eller digitalt

 

Kollektivtrafikkforeningen har deltatt på Arendalsuka i flere år, og i år vil vi sammen med våre partnere tilby tre ulike, veldig spennende og viktige arrangement.

OBS. Alle arrangementene streames så du behøver ikke være i Arendal for å delta på gode seminarer og høre spennende innledere og diskusjoner. Lenken til streaming finner du på de enkelte arrangement på Arendalsukas side (legges ut noen dager før arrangementene).

Arrangementene er:

Se mer om arrangementene nedenfor.

 

Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

  • Arrangører: Agder kollektivtrafikk AS, Senter for Aldersvennlig Norge og Kollektivtrafikkforeningen
  • Tid: Tirsdag 16. august kl. 08.30
  • Sted: Tyholmen hotel
  • Digitalt se her

 

Om arrangementet:

Vi blir flere eldre, vi lever lenger og vi skal greie oss selv og bo hjemme så lenge som mulig. En forutsetning for å kunne leve gode liv som eldre, er at vi kommer oss ut og møter andre. En forutsetning for at vi kommer oss ut er at det er transportmuligheter. Ikke alle kjører bil på sine eldre dager.

En av nøklene for å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge i årene som kommer, er gode transportløsninger der folk bor. Skal vi lykkes må det tenkes nytt. Mange tilbyr allerede fleksible transportløsninger for eldre, men enda flere må være med på laget for å utvikle bærekraftig mobilitet for eldre.

Se mer her.

 

Hvordan få flere til å reise kollektivt? Har elibilfordelene blitt for gode?

  • Arrangører: Jernbanedirektoratet og Kollektivtrafikkforeningen
  • Tid: Torsdag 18. august kl. 12
  • Sted: Samferdselsteltet

 

Om arrangementet:

Undersøkelser viser at det vil ta lang tid før andelen som reiser med tog og kollektivtrafikk er tilbake på samme nivå som før pandemien. Kanskje aldri på grunn av mindre hyppige arbeidsreiser. Samtidig har andelen som bruker bil som transportmiddel økt, ikke minst i byene.

Vi spør: Hvordan skal kollektivtrafikken vinne tilbake kundene? Hvilke tiltak har blitt iverksatt? Hva er viktig for passasjerene? Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å stimulere til økt kollektivbruk? Bør elbil-fordelene i byene reduseres for å få opp igjen kollektivandelen?

Se mer her.

 

Nye reisevaner – hvordan når vi klima- og transportmålene?

  • Arrangører: KS, NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen
  • Tid: Fredag 19. august kl. 09.30
  • Sted: Lille Hotel

 

Om arrangementet:

Samferdselssektoren og reisevanene er påvirket av pandemien. To hovedutfordringer peker seg ut: Behovet for økonomisk forutsigbarhet og behovet for omstilling av kollektivtransporten for å bygge opp under klimamålene og Stortingets nullvekstmål for biltrafikk i byene.

Pandemien har gitt oss fleksibilitet, digital kompetanse og nye måter å arbeide på. Hvordan påvirker det kundenes reisevaner? Hvordan skal kollektivaktørene tilby det de etterspør gjennom et transportsystem som bidrar til nullvekstmålet?

Se mer her.

 

Les også: