Randi Markvardsen nominert til Årets Ildsjel 2022

Randi Markvardsen i Kolumbus AS nomineres til prisen «årets ildsjel 2022» for sin innsats for Bysykkelen i Rogaland.

Randi har i snart et tiår drevet frem et vellykket bysykkelkonsept som er utviklet av en norsk mobiltetsleverandør, der både selve sykkelen og programvaren er designet og utviklet i egen regi. Dette gjør det enklere for Kolumbus AS å kontinuerlig endre, forbedre og utvikle bysykkelsystemet etter hvert som behovene endrer seg. Det er også det eneste bysykkelsystemet i Norge (og kanskje i Europa) der bysykkelen er en integrert del av kollektivreisen, altså både innlemmet i billettapp-løsningen, og også inkludert i bussbilletten.

Gjennom målrettet arbeid utfra en tanke om å se hele reisen under ett, hvor sykkel og gange ses i sammenheng med ordinære kollektivreiser med buss, båt og tog, har Randi ledet Kolumbus’ arbeid for å danne fremtidens mobilitetsløsning.

Randi er fortsatt levende opptatt av utvikling og kontinuerlig forbedring av bysykkelsystemet i Kolumbus, et engasjement som smitter over på både kolleger og samarbeidspartnere. Dermed får engasjementet og innsatsen hennes også ringvirkninger for alt innovasjonsarbeid i Kolumbus, og hun er også pådriver for at kunnskap, erfaringer og tekniske løsninger deles med andre kollektivselskap, kommuner og fylker.

Med bakgrunn i dette langvarige engasjementet for bransjen, med entusiasme og iver etter å samarbeide og å finne gode, framtidsretta løsninger, har kolleger derfor nominert Randi Markvardsen til prisen for Årets ildsjel 2022.

Randi Markvardsen vil være en verdig vinner av prisen Årets Ildsjel 2022!

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!