EU-nyhetsbrev juni 2021

Det som bestemmes i EU påvirker handlingsrommet i norsk kollektivtrafikk – og vi følger derfor med på bransjens vegne. Her kommer siste nyhetsbrev fra Brussel før sommeren!

EU-politikk er viktig for norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Derfor er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

I denne månedens nyhetsbrev finner du blant annet informasjon om:

  • Oppdatering om standard for ladepunkter til el-busser
  • Nytt om revideringen av direktiv om infrastruktur for alternative energibærere i transport.
  • EU-rådets konklusjoner om kommisjonens «Smart and Sustainable Mobility Strategy», der kollektivtrafikkens rolle vektlegges i høy grad

Les nyhetsbrevet her

Les også: