Digitalt frokostseminar: Samfunnsnytte av offensiv kollektivsatsing

Kollektivtrafikkforeningen inviterer til rapportlansering og samtale om kollektivtrafikkens samfunnsnytte tirsdag 7. mai kl 0830 på Teams.

Digitalt frokostseminar: Samfunnsnytte av offensiv kollektivsatsing

 Møtet er åpent for alle, ingen påmelding er nødvendig. For å koble deg på, bruk denne møtelenken.

Mens Stortinget behandler forslag til ny Nasjonal Transportplan, er nullvekstmålet i storbyene under press. Miljødirektoratets ferske rapport «Klimatiltak i Norge» gjentar at tempoet må kraftig opp i klimapolitikken. Anbefalingen fra «alle» faglige instanser er å få flere til å reise med kollektivtrafikk, sykkel og gange i stedet for privatbil. Likevel foreslår regjeringen å redusere ambisjonsnivået for kollektivtrafikken sammenliknet med forrige NTP.

Kollektivtrafikkforeningen inviterer til digitalt frokostmøte og lansering av rapporten «Strategier for en offensiv kollektivsatsing: Samfunnsnytte og tilskuddsbehov», utarbeidet av Bård Norheim på oppdrag for Kollektivtrafikkforeningen. Norheim var i sin tid sentral i å utarbeide det faglige grunnlaget for nullvekstmålet. I den nye rapporten presenteres ferske tall på hvor mye samfunnet kan spare ved å nå nullvekstmålet, og hvilke rammebetingelser kollektivtrafikken trenger i årene fremover for å legge til rette for at langt flere skal kunne reise miljøvennlig.

Lars Henning Wøhncke kommer også for å presentere fra Miljødirektoratets rykende ferske rapport Klimatiltak i Norge: Kunnskapsgrunnlag 2024, med særlig vekt på transportpolitikken.

Vi får også synspunkter fra nasjonale politikere og et innblikk i Stortingets behandling av ny Nasjonal transportplan.

Program:

  • Velkommen v/ Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen
  • Presentasjon av rapporten «Strategier for en offensiv kollektivsatsing: Samfunnsnytte og tilskuddsbehov» v/ Bård Norheim, Norheim Strategi og Analyse
  • Klimatiltak i Norge og behov for en virkemiddelpakke for kollektiv, sykkel og gange i Norge v/ Lars Henning Wøhncke, Seniorrådgiver i transportseksjonen, Miljødirektoratet
  • Politiske kommentarer v/ Liv Kari Eskeland (Transportkomiteen/Høyre) og Arild Hermstad (Partileder MDG)

Les også: