Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang

Kollektivaktørene må tenke nytt i møte med utfordringer som lavere økonomisk støtte, nye tiltak for å nå klimamål, teknologisk utvikling, ekstraordinære økninger i kostnadsnivå og regjeringens ønske om økt innovasjonskraft.

 

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang

 

Vi må sikre at kollektivbransjen er i stand til å utvikle tjenester som løser samfunnets overordnede oppdrag og mål innen mobilitet. Vi ønsker at bransjen kan levere gode attraktive tjenester for kundene, bærekraftig mobilitet for alle og være konkurransedyktig ift globale kommersielle aktører. Med de økende prisene overalt i samfunnet vil kollektivtrafikken ha en svært viktig samfunnsrolle, ved å sikre bærekraftig mobilitet til alle som trenger det til en bærekraftig pris.

En samlet bransje som arbeider fokusert sammen om løsninger, og at vi samles om den mest hensiktsmessige organiseringen for å få dette til på en best mulig måte er svært viktig framover.

Derfor har Kollektivtrafikkforeningens styre nylig vedtatt å sette i gang prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet».

Det er Deloitte som har fått prosjektledelsen på prosjektet, som nå er i startgropa. Prosjektet forventes gjennomført medio september.

 

Her kan du lese hele oppdragsbeskrivelsen.

 

 

 

Les også: