Anmoder om omstillingsmidler i Revidert Nasjonalbudsjett

I rapporten «Ny normal for kollektivtransporten» som ble oversendt Samferdselsdepartementet rett før påske, har arbeidsgruppen foreslått en rekke ulike tiltak og har vært opptatt av at kollektivtrafikken trenger forutsigbarhet.

 

Anmoder om omstillingsmidler i Revidert Nasjonalbudsjett

NHO Transport og Kollektivtrafikken har sendt Samferdselsministeren og Kommunal- og distriktsministeren en henvendelse der de ber om at følgende blir ivaretatt:

«Å videreføre et særskilt tilskudd til kollektivselskapene ut 2022, men endre det fra en kompensasjonsordning til et tilskudd for omstilling og utvikling, samt legge til rette for en omstillingspakke i 2023.»

Det presiseres i henvendelsen at kollektivaktørene vil gjennomføre og vurdere flere omstillings- og utviklingstiltak for å styrke framtidas kollektivtrafikk gjennom denne omstillingsperioden. Flere av disse tiltakene er beskrevet i rapporten som også fulgte vedlagt.

Du kan lese henvendelsen her.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?