Reisegaranti hurtigbåt – anbefalt bransjestandard for ruter i fylkeskommunal regi

Kollektivtrafikkforeningen har utarbeidet en bransjestandard for reisegaranti for hurtigbåter i fylkeskommunal regi. Vi håper at dette blir et nyttig verktøy, og at den kan benyttes i saksbehandling fra januar 2021.

Bransjestandarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Kolumbus, AtB, Møre og Romsdal og Nordland FK, inkludert juridisk bistand fra Ruter og AtB, der målet var å komme frem til en felles bransjestandard for hurtigbåt.

Hvorfor Reisegaranti Hurtigbåt – anbefalt bransjestandard for ruter i fylkeskommunal regi?

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 – kalt Båtpassasjerrettighets forordningen er implementert i norsk rett ved sjøloven i 2016. Endringen i sjøloven medfører at alle aktører som tilbyr transport av båtpassasjerer (som omfattes av forordningen) er forpliktet å legge til grunn forordningen i sin saksbehandling. Det betyr at når det kommer til reisegaranti må bestemmelsene i forordningen ligge som en nedre terskel for hva kunder har krav på ved innstilte eller forsinkede avganger.

En anbefalt bransjestandard for reisegaranti for hurtigbåter kan bidra til å tydeliggjøre innholdet i- og forståelse av loven, samt sikre gjengs praksis blant fylker og administrasjonsselskaper. Dette vil igjen sikre at våre reisende får best mulig informasjon, assistanse og likebehandling.

Saksgang og forankring

Utkast Reisegaranti hurtigbåt ble sendt ut til høring til alle Kollektivtrafikkforeningens medlemmer med frist for tilbakemeldinger 28. 08.2020. Styret i Kollektivtrafikkforeningen stilte seg bak utkastet «Reisegaranti hurtigbåt – anbefalt bransjestandard 2020». Det ble deretter gjennomført møter med Forbrukertilsynet og NHO Sjøfart før et endelig avklaringsmøte med Forbrukertilsynet 23.11.2020.

Vi håper denne reisegarantien vil bli et nyttig verktøy, og at den kan bidra til at våre reisende får best mulig informasjon, assistanse og likebehandling

Se Reisegaranti hurtigbåt – anbefalt bransjestandard for ruter i fylkeskommunal regi her.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon