Uten langsiktig kompensasjon «stopper» kollektivtrafikken

Det har vært helt avgjørende for kollektivtrafikken at myndighetene gjennom pandemien har kompensert kollektivtilbudet, og det er også bra at det kom 600 mill kr i kompensasjonsmidler i dag, sier daglig leder Olov Grøtting. – Men den store utfordringen for kollektivtrafikken er mangelen på langsiktighet.

Kollektivtrafikken ble hardt rammet av Covid-19 med et stort bortfall av reisende og enda større inntektstap gjennom pandemien. Takket være at myndighetene stilte opp med kompensasjonspakker til fylkeskommunene, har kollektivselskapene klart seg gjennom pandemien så langt.

Den nye bølgen av smitte som kom før jul i 2021 har gitt nye restriksjoner. Antallet kollektivreiser har igjen stupt, og er for enkelte nå under 60 % av antall reiser i en normal situasjon. Med et svært høyt antall smittede og fortsatt restriksjoner ser en gjenåpning av samfunnet ut til å være et godt stykke unna.

Underveis i den nye bølgen av pandemi, må kollektivaktørene både håndtere utfordringer med pandemi og jobbe med omstilling for et mobilitetstilbud etter pandemien. Skal kollektivtrafikken bidra til å bygge opp under bærekraftsmålene også i framtida, må kundens behov være det styrende. For å få til denne omstillingen må den fylkeskommunale kollektivtrafikken være sikret en langsiktig finansiering, og det må finnes ressurser slik at man kan gjøre de nødvendige omstillinger framover.

  • Det som er veldig bekymringsfullt utover vinteren er mangel på langsiktighet i finansieringen. Med de reisetallene vi har i dag er det kritisk om kollektivselskapene ikke har noen signaler om kompensasjon for 2. kvartal 2022. Løsningen kan da fort bli at man må si opp avtaler med operatørene. Da kan kollektivtrafikken ganske raskt havne i en negativ spiral det blir vanskelig å komme ut av, avslutter Grøtting.

 

Kontaktperson: Olov Grøtting, daglig leder, tlf.: 918 20 510

 

 

Les også: