Se opptak fra våre arrangement på Arendalsuka 2023!

Arendalsuka har befestet seg som en av de aller viktigste møteplassene i Norge der politikk møter fag. Her møtes politikere, fagfolk, medlems- og interesseorganisasjoner, meninger brytes og kunnskap overføres. Se opptak fra årets arrangement!

Se opptak fra våre arrangement på Arendalsuka 2023!

Arrangementene var:

 

Mer informasjon om arrangementene nedenfor.

 

Billige kollektivbilletter: Gull eller gråstein?

 • Arrangører: Kollektivtrafikkforeningen, Kolumbus AS, Ruter As, TØI – Transportøkonomisk institutt
 • Tid: Tirsdag 15. august 2023 kl. 14.00 – 15.30
 • Sted: Clarion Hotel Tyholmen, «Lille Torungen»
 • Se opptak her.

 

Om arrangementet:

Våren 2023 har det vært stort fokus på pris på kollektivbilletter, og det er udelt positivt at det er stor politisk oppmerksomhet rundt å gjøre det lettere for kunden å velge bærekraftige reiser.

Vi spør: «Hvilke erfaringer kan vi ta med oss fra Tysklands innføring av 49 Eurobilletten? Hvilke tiltak har blitt iverksatt i Norge? Hva viser forskning og ikke minst, hva er viktig for passasjerene?»

Hva skjer når prisene senkes for en periode, kan resultatet bli rutekutt?

 

Tett gapet: Alle ombord

 • Arrangører: Ruter As, Kollektivtrafikkforeningen
 • Tid: Onsdag 16. august 2023 kl. 09.30 – 10.30
 • Sted: Samferdselsteltet
 • Se opptak her.

 

Om arrangementet:

Kollektivtrafikk skal være tilgjengelig for alle i samfunnet. Er det slik i dag?

Etter å ha fått massiv kritikk fra rullestolbrukere, bestemte kollektivselskapet Ruter seg for å ta problemene på alvor, og startet prosjektet «Mind the Gap».

Ved å tilrettelegge for personer med redusert mobilitet, blir kollektivtrafikken tilgjengelig for alle, enten du er eldre, reiser med barnevogn eller går med krykker.

Vi spør: Hva skal til fra myndigheter og kollektivselskaper?

 

Sjåfør- og trafikksikkerhet

 • Arrangører: Kollektivtrafikkforeningen, Ruter As, NHO Transport
 • Tid: Torsdag 17. august 2023 kl. 08.30 – 09.30 (Mingling fra kl. 08.00 i Arendal)
 • Sted: Clarion Hotel Tyholmen, «Lille Torungen»
 • Se opptak her.

 

Om arrangementet:

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken er førende for transportpolitikken og trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Den omfatter alle trafikanter i vårt langstrakte land. Dessverre har det vært flere tragiske møteulykker hvor bussjåfører har omkommet på jobb i de siste årene.

Hva er gjort og hva mer kan gjøres for å forebygge slike ulykker? Hvordan kan trafikksikkerheten styrkes for alle trafikantgrupper? Det blir faglige vurderinger, perspektiver fra bransjen og politisk debatt om hvordan nullvisjonen kan nås.

Les også: