Nyhetsbrev fra EU – desember 2020

Det som bestemmes i EU påvirker handlingsrommet i norsk kollektivtrafikk – og vi følger derfor med på bransjens vegne. Her kommer desemberutgaven av nyhetsbrevet fra Brussel!

Det som bestemmes i EU påvirker norsk kollektivtrafikk, blant annet innen miljø, digitalisering, offentlige anskaffelser og mange andre områder. Men det er ofte opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan målene satt av EU skal nås. Da er det viktig at også den norske kollektivbransjen følger disse prosessene, slik at vi kan bidra med faglige innspill til norske forskriftsendringer.

I denne månedens nyhetsbrev finner du blant annet informasjon om:

  • EUs «Smart and Sustainable Strategy» som kom 9. desember – og vil være førende for EUs politikk på transportområdet i lang tid fremover.
  • Siste nytt fra EUs koronatiltak, og syn på situasjonen post-korona.
  • Hva Brexit vil ha å si for transportsektoren.

 

Les nyhetsbrevet her!

Annabelle Huet

Annabelle Huet er ansatt som Brussel-representant for Kollektivtrafikkforeningen og de andre nordiske landene. Det gir oss større mulighet til å påvirke det som skjer i EU, og ikke minst større forståelse for hvordan den europeiske utviklingen påvirker vårt handlingsrom her hjemme.

Les også: