Har transportpolitikken gått i luksusfellen?

Nordmenn bruker nesten 200 milliarder kroner på bil hvert år. Hvordan kan vi få transportpolitikken ut av luksusfellen? Og hvordan kan folk spare penger?

 

 

Norske husholdninger bruker 252 mrd. kroner på transport hvert år. Bare bolig tar større andel av budsjettet til deg og meg. Rundt 200 mrd. bruker vi på privatbil, hvorav hele 60 mrd. brukes på bil nr. 2. Avhengig av biltype og bruksmønster koster det årlig fort rundt 100.000 kroner å eie og bruke en bil. Til sammenlikning bruker vi bare fem prosent av transportbudsjettet på kollektivbilletter.

– Det er svimlende summer. Transportpolitikken forutsetter at svært mange må bruke store deler av sin privatøkonomi til å betale for privatbil, for å kunne delta i samfunnet. Vi mener dette kan gjøres langt billigere hvis vi reiser mer sammen og deler mer på transportmidlene, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

I tråd med «alle» faglige råd

Dette er også anbefalingen fra nær sagt «alle» faglige instanser:

  • Miljødirektoratet peker på reisemiddelskift fra privatbil til kollektivtrafikk som et av de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har.
  • Klimautvalget 2050 skriver at transportpolitikken må begrense etterspørsel etter mer transport, legge opp til ressurs- og energieffektive løsninger, og mer deling.
  • Transportetatenes utredning «Klimabaner» i grunnlagsarbeidet for Nasjonal transportplan viser at det er mulig å nå målet om 55 % klimakutt innen 2030, forutsatt bl.a. kraftig økt kapasitet i kollektivtrafikken.

 

Et nasjonalt kollektivløft

Vi vet mye om hva som fungerer. Se for eksempel til Tromsø, som nylig har signert en byvekstavtale, og som har opplevd en kraftig forbedring av kollektivtilbudet de siste årene. Gjennom økt kollektivtilbud, lavere kollektivpriser og innføring av bompenger har antall kollektivreisende økt med over 40 % på få år, samtidig som biltrafikken har gått ned.

Gjennom et nasjonalt kollektivløft kan vi sette buss, båt, bane og andre grønne mobilitetsformer i stand til å ta et jafs i markedsandel fra privatbilen.

– Hele landet trenger mer av dette. Utfordringen er at det koster penger. Derfor trenger vi et nasjonalt kollektivløft, som gir forutsigbarhet og handlingsrom til betydelige utvidelser av kollektivtilbudet over hele landet, sier Olov Grøtting.

Kollektivtrafikkforeningens forslag er å gradvis øke den statlige finansieringen av buss, båt og bybane med ca. 4 mrd. kroner hvert år, opp til samme nivå som det samlede fylkeskommunale tilskuddet.

En positiv spiral

Gjennom et kollektivløft kan innbyggerne potensielt spare store utgifter til å eie egen bil, noe som igjen kan gi økte inntekter til kollektivtrafikken. Blir kollektivtilbudet for eksempel så godt at 25 % av de med bil nr. 2 kvitter seg med den, vil norske husholdninger spare hele 16 mrd.

– En enkel regneøvelse viser at om folk sparer halvparten av dette, og bruker halvparten på kollektivtrafikk, vil det gi en dobling av billettinntektene til kollektivtrafikken. For buss, bane og delingsmobilitet er dette store summer sammenliknet med dagens inntekter. Det vil investeres i et enda bedre tilbud, som igjen kan gjøre at enda flere kan klare seg uten bilen, sier Olov Grøtting.

 

Vi må organisere oss smartere

Kollektivtrafikkforeningen foreslår også en rekke andre grep. Et av forslagene er å utvide samfunnets verktøykasse til å organisere og styre mobilitetsmarkedet til det beste for innbyggerne, i tett samarbeid med en innovativ bransje.

– På den måten kan vi sikre at elsparkesykler, bildeling og andre delte mobilitetstjenester, blir en fullintegrert del av et offentlig mobilitetstilbud, sier Olov Grøtting.

Det finnes også flere lavthengende frukter. I byer og tettsteder over hele landet står bussen i bilkø. Det skaper frustrasjon hos de reisende, og gjør at både kollektivselskapene og samfunnet taper store summer.

– Ved å prioritere veiareal fra bil til kollektiv, og ta i bruk nye teknologiske løsninger som automatisk trafikkontroll for å håndheve kollektivprioritering, variabel skilting og andre innovative løsninger, kan kollektivtrafikken raskt bli langt mer attraktiv, sier Grøtting.

Kollektiv-Norge står klare

I disse dager møtes verdens ledere til et nytt klimatoppmøte for å få fart på gjennomføring av Parisavtalen. Samtidig forhandler regjeringen og SV om neste års statsbudsjett, og vi ligger langt på etterskudd med klimamålene i Norge.

– Heldigvis er det er fullt mulig å skape en enklere og langt rimeligere reisehverdag for deg og meg, og oppfylle våre nasjonale klima- og bærekraftsmål, på en langt mer kostnadseffektiv måte enn i dag. Men da må politikerne ta nye grep for å få transportpolitikken ut av luksusfellen, sier Olov Grøtting 


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon


Studietur
16. januar 2024

Anskaffelsesseminaret 2024


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?


Mobilitet i omstilling
29. november 2023

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
29. november 2023

Har transportpolitikken gått i luksusfellen?


Pressemelding
24. november 2023

Lager bedre nøkkeltall for kollektivtrafikken


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Ildsjelprisen
16. november 2023

Marthe Svellingen Pedersen årets ildsjel 2023!


Ildsjelprisen
3. november 2023

De nominerte til prisen for Årets ildsjel 2023


Sjåførsikkerhet
25. oktober 2023

Video Recording of Busworld Driver Safety Seminar


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023


Pressemelding
10. oktober 2023

Til Brüssel for å kreve sikrere busser


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar


Arendalsuka
16. august 2023

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen


Veiledere og høringssvar
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Mobilitet i omstilling
12. april 2023

Tre smakebiter på fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Årsrapport 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!